Hyvinvointi

Hyvinvointiala Varsinais-Suomessa

Opetushallitus arvioi, että tulevaisuuden osaamistarpeita terveyspalveluissa (pdf) ovat muun muassa:

 • Etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta
 • Monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuustaidot
 • Kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus
 • Yhteistyötaidot
 • Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot
 • Asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen
 • Eettisyys
 • Tunneälykkyys
 • Digitaaliset kommunikointitaidot
 • Henkilökohtaisen tiedon ja -yksityisyyden suojeluosaaminen
 • Digitaalinen aktiivinen kansalaisuus
 • Tiedon hallintataidot
 • Digitaaliset yhteistyötaidot
 • Fyysisen ja psyykkisen terveyden suojeluosaaminen digitaalisten ympäristöjen ja teknologioiden riskeiltä
 • Digitaalisten teknologioiden ja niiden käytön ympäristövaikutusten tiedostaminen