ICT

ICT -ala Varsinais-Suomessa

ICT-ala on ollut nousussa viime vuosina Varsinais-Suomessa. Turun Tiedepuistoon ja sen ympärille on kehittynyt merkittävä ICT-alan kasvuyritysten osaamiskeskittymä eikä ole nähtävissä, miksi kysyntä ja kasvu eivät jatkuisi vahvana myös lähivuosina.

Varsinais-Suomessa ICT-ala kytkeytyy merkittävällä tavalla positiiviseen rakennemuutokseen. Esimerkiksi Turun telakka, Uudenkaupungin autotehdas ja Pemamek Loimaalla ovat viime vuosina rekrytoineet merkittäviä määriä tietotekniikan osaajia, kuten sovellussuunnittelijoita ja -ohjelmoijia. Teknologiateollisuuden yritysten tulevaisuuden osaamistarpeet liittyvätkin monilta osin uusiin teknologoihin ja digitalisointiin, kuten tekoälyyn, data-analytiikkaan ja neuroverkkoihin.

Tilastojen mukaan ohjelmisto- ja konsultointialan yrityskanta on kasvanut merkittävästi parin viime vuoden aikana  Turun seudulla sekä Salossa. Alan varsinaissuomalaisten yritysten liikevaihdonkasvu on ollut vuoden 2015 jälkeen yli 10 prosenttia vuodessa ja kyselyiden mukaan tulevaisuuden odotukset ovat erittäin positiivisia.

Myös jatkossa ICT -osaamiseen kohdistuu kasvavasti kysyntää. Yritysten lisäksi myös julkisella sektorilla on tarvetta tietotekniselle osaamiselle. Esimerkiksi kaupungit, sairaanhoitopiirit ja oppilaitokset tarvitsevat enenevissä määrin ICT-alan osaamista toimintojensa digitalisoimiseen ja kehittämiseen.

Turkulaisista korkeakouluista valmistuu vuosittain runsaat 200 uutta IT-ammattilaista. Vastavalmistuneet revitään käsistä eikä  alalla juurikaan ole työttömiä, joiden osaaminen olisi riittävää työelämän tarpeisiin. ICT-alan koulutuksen määrää voitaisiinkin lisätä ”dramaattisesti” sekä kohdentaa alalle merkittäviä määriä täydennys- ja muuntokoulutuspanoksia.

Opetushallitus arvioi, että tulevaisuuden osaamistarpeita ohjelmisto- ja tietopalvelualalla (pdf) ovat muun muassa:

• Digitaalisten alustojen hyödyntämistaidot
• Verkosto-, kumppanuus- ja sidosryhmäosaaminen
• Asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen
• Henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen
• Analyyttiset ajattelutaidot
• Ongelmanratkaisutaidot
• Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot
• Kokonaisuuksien hallinta
• Kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus
• Ihmisten ja osaamisen johtamisen valmentamistaidot
• Ympäristöosaaminen
• Digitaalisten välineiden ja sisältöjen suojeluosaaminen
• Tiedonhakutaidot
• Ohjelmointiosaaminen
• Teknisten ongelmien ratkaisutaidot

 

Uuden työvoiman tarve ja uuden työvoiman koulutustarve tietotekniikka-alalla

Opetushallituksen Ennakointifoorumin osaamistarvekorttien mukaan (pdf) koulutustarve tietotekniikka-alalla koko Suomen tasolla näyttää seuraavalta:

 

Opetushallituksen osaamistarvekortti ohjelmisto- ja ICT -alalle

 

ICT -alan ilmiöitä vuoteen 2030