TEM:n alueelliset kehitysnäkymät 2021-raportti: Talouden kehitysnäkymät lievän myönteiset eri puolilla Varsinais-Suomea

TEM:n alueelliset kehitysnäkymät 2021-raportti: Talouden kehitysnäkymät lievän myönteiset eri puolilla Varsinais-Suomea

Työ-ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät 2021-raportin tiedot koottiin maalis-huhtikuun aikana. Siitä löytyy seutukunnittain arvioita elinkeinojen, työvoiman saatavuuden ja työttömyyden kehitysnäkymistä maan eri osissa.  Korona-aikaa oli tuolloin koettu vuoden ajan ja yleinen huomio maassa eri alueilla oli, että menetykset ovat jääneet pienemmiksi kuin vuosi sitten odotettiin.

Koronapandemian vaikutukset vaihtelevat eri alojen ja alueiden kesken. Ensimmäiseksi koronan vaikutukset näkyivät ravintola-alalla niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassa. Pian se laajeni muihin erilaisiin henkilöpalveluihin ja -kuljetuksiin. Varsinais-Suomessa korona-ajan alussa rinnalla kasvoivat lomautettujen määrät kyseenalaisiin huippulukuihin myös teollisuudessa. Alalla yleisesti vallinnutta tilannetta korostivat uutiset Varsinais-Suomen kahden tunnetun yrityksen tilanteesta; Uudenkaupungin autotehtaalta ja Turun telakalta. Autotehtaan koko henkilöstön lomautus jäi määräaikaiseksi ja uutta nousua edeltäväksi vaiheeksi, mutta Turun telakan tilauskirjan venyttäminen jättää lähivuosille suunnitellun tuotannon kasvun toteutumatta. Tuotanto kuitenkin jatkuu vuosina 2018-19 saavutetulla tasolla. Vuosi sitten Vapun aikoihin nähtiin kuluvan vuosisadan lomautettujen määrän huippu (n. 15 000 henkilöä) Varsinais-Suomessa. Lomautukset kohdistuivat erityisen painokkaasti Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueille.

Korona-aika ei ole kohdellut eri aloja samalla tavalla ja jopa samalla alalla toimivien yritysten menestyksessä on merkittäviä eroja. Poikkeuksellisessa tilanteessa on otettu käyttöön uusia toimintamalleja ja etätyö on voittanut alaa. Digitalisaatio on ottanut Suomessa aimo harppauksia lyhyessä ajassa. Parhaiten uuteen tilanteeseen lähtökohtaisesti sopineet tai sopeutuneet yritykset ovat menestyneet korona-aikana.

Teollisuus ja rakentaminen ovat Varsinais-Suomessa pärjänneet paremmin kuin palvelusektori. Koronapandemia on antanut kasvusysäyksiä diagnostiikka-alalle ja verkkokaupalle. Päivittäistavarakauppa on myös ollut myötätuulessa, kun etätyön myötä ruokailu on painottunut kotiin. Lähiruokakin on ollut vahvassa nosteessa. Verkkokaupan laajentuminen ja arkipäiväistyminen on puolestaan lisännyt pakettien jakelun tarvetta. Autotehtaan toiminnan laajeneminen akkutuotantoon tuo runsaasti uusia työpaikkoja Vakka-Suomeen ja Saloon.

Korona-aikana vaikeudet on kohdistuneet moniin palveluihin. Tässä puhutaan palveluista, joissa asiakkaiden ja palvelun tarjoajien läheisyys tai kontakti on välttämätön. Tällaisia ovat mm. ravintola-, parturi- ja erilaiset henkilökohtaiset hyvinvointipalvelut ja toisaalta kulttuuripalvelut (mm. teatterit) tai tapahtumien järjestäjät ja koko tapahtuma-ala. Näiden lisäksi vähentynyt liikkumisen tarve on näkynyt henkilökuljetuksissa (bussit, taksit) ja muillakin keskeisillä matkailuun kytkeytyvillä aloilla. Koronan jäljiltä näillä aloilla toipuminen voi viedä vuosia.

Nykytilanteessa elinkeinojen lähitulevaisuuden näkymät arvioidaan lievästi positiiviseksi niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana on kasautunut kysyntää monille palveluille ja kotitalouksien ostovoimakin on kasvanut saman aikaisesti. Nyt odotetaan, että rokotusten edetessä ja tartuntojen kausivaihtelun myötä patoutunut kysyntä vapautuu kohentaen tilannetta monissa palveluissa jo kesällä. Matkailusektori, tapahtuma- ja kulttuurialat ovat epävarmuudessa, kun koronaan liittyvien rajoitusten tiukkuus kesällä on yhä arvoitus. Odotukset tulevalle kesälle ovat kuitenkin korkeat varsinkin alueilla, joissa koronakesä oli matkailun kultakautta – kuten Turunmaan saaristossa. Teknologia- ja muussakin teollisuudessa sekä ohjelmisto/it-alalla ovat yllättävän positiiviset poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Kasvun kestävyys riippuu toki koronatilanteesta meillä ja muualla.

Koronavuosi on monelle vaikea niin taloudellisesti kuin psyykkisesti. Lomautuksia on ollut ennätysmäärä, mutta näistä on vain harva muuttunut työttömyydeksi. Kasvanut työttömyys ei ole kuitenkaan poistanut kohtaanto-ongelmia. Haasteet rekrytoinnissa uhkaavat realisoitua/vahvistua kasvavilla aloilla (esim. it-ala, sosiaali- ja terveysala), kun juurisyyt eivät ole hävinneet. Varsinais-Suomessa arvioidaan elinkeinojen kehitysnäkymät positiivisiksi kaikissa seutukunnissa. Työllisyyden näkökulmasta Turun ja Salon seuduilla kehitysnäkymät eivät ole yhtä hyvät kuin Vakka-Suomessa, Turunmaan saaristossa ja Loimaan seudulla.

Yleisesti näkymät ovat siis verrattain myönteiset, mutta paljon vielä riippuu koronaviruksesta ja sen muunnoksista.

Alueelliset kehitysnäkymät 2021-raportti.

Lisätiedot:

Juha Pusila
Analyytikko
juha.pusila@ely-keskus.fi
Puh. 040 8388 265

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
Postiosoite: PL 236 (kirjaamo), 20101 TURKU
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi