Ennakointiakatemian tilastopankki

Ennakointiakatemian tilastopankki

Aluetalous

Arvot ja asenteet

Avoin data

Barometrejä

Demokratia/politiikka

Ennakointi

Hyvinvointi

Kansainvälinen data

Koulutus

Kulttuuri ja kirjastot

Kunnat

Liikenne

Matkailu

Maankäyttö

Muuttoliike

Perheet ja nuoriso

Positiivinen rakennemuutos (PORE)

Hyvinvointivaltio ja sosiaaliturva

  • Kelasto (Kelan tilastot)
  • THL (Työn- ja hyvinvoinnin laitoksen tilastot)
  • Invest (Tutkimushanke Inequalities, Interventions, and New Welfare State)
  • Sosiaalibarometri (SOSTE)

Talousennusteet

Toimialaennusteet

Turvallisuus

Tutkimus

Työttömyys ja työllisyys

Työelämä

Ulkomaan kauppa

Verotus

Väestö

Ympäristö ja ilmastonmuutos

Yritykset