Tulevaisuuden ilmiöitä: Ennakointia Varsinais-Suomessa vuoteen 2030

Tulevaisuuden ilmiöitä: Ennakointia Varsinais-Suomessa vuoteen 2030

Maailma ja yhteiskunta ovat jatkuvassa muutoksessa. Korona on herkistänyt meidät näkemään yllättäviä uhkia ympärillämme. Yritykset, ihmiset ja yhteisöt ovat heränneet tarkastelemaan ympäristöään ja vallitsevia olosuhteita entistä tarkkaavaisemmin: näkemään siinä uudenlaisia uhkia, mutta toisaalta myös uudenlaisia mahdollisuuksia.

Olemme Varsinais-Suomen Ennakointiakatemiassa ennakoineet varsinaissuomalaista  toimintaympäristöä jo parin vuoden ajan. Tähän prosessiin on kuulunut mm. toista kymmentä työpajaa, joissa olemme eri alojen yritysten ja asiantuntijoiden kanssa pohtineet maakunnan tulevaisuutta kuuden eri toimialan/klusterin  kautta. Ne ovat: Ict, valmistava teknologiateollisuus, meriala, matkailuala, hyvinvointiala sekä luovat kulttuurialat.

Olemme näiden työpajojen ja skenaariotyöskentelyn pohjalta rakentaneet oheisen ilmiökartan Varsinais-Suomeen tulevaisuudesta vuoteen 2030. Monet kartan ilmiöistä ovat jo havaittavissa arjessamme, mutta ilmiöiden kehityssuunnat Varsinais-Suomen näkökulmasta ovat vielä täysin auki. Maakunnassa niiden luomat mahdollisuudet joko pystytään hyödyntämään rakentavalla yhteistyöllä tai sitten ne vain yksinkertaisesti hukataan.

Varsinais-Suomella on erinomaiset mahdollisuudet ja voimavarat pärjätä erinomaisesti myös koronan jälkeisessä maailmassa. Se vaatii tekoja. Kuten vanha sanonta sanoo ”tulevaisuus tehdään nyt”.

Lisää tietoa kuvan trendeistä ja signaaleista löytyy sivuiltamme: https://ennakointiakatemia.fi/ Lue kiinnostavat skenaariomme miten koronan jälkeen Varsinais-Suomi nousee tasolleen.

Teksti ja kuva: Tietopalveluasiantuntija Otto Kanervo