Turku aikoo oppimisen ja osaamisen edelläkävijäksi

Turku aikoo oppimisen ja osaamisen edelläkävijäksi

Turun Osaamisen visio julkistettiin helmikuussa 2021. Vision mukaan vuonna 2040 vetovoimainen ja monimuotoinen Turku on globaali edelläkävijä oppimis- ja osaamisympäristönä. Turku tarjoaa erinomaiset puitteet monialaiseen osaamisten uudistamiseen ja niiden kestävään hyödyntämiseen.

Osaamisen visio on tehty laaja-alaisessa yhteistyössä kaupungin korkeakoulujen kanssa. Työtä on johtanut Turun yliopiston emeritusrehtori Kalervo Väänänen. Hänen mukaansa Turku on lähtenyt rohkeasti liikkeelle hahmottamalla eri asiantuntijoiden kanssa osaamisen tulevaisuuden tarpeita ja luonut visiot siitä, mihin tulisi pyrkiä.

Lue koko visio täältä: https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_osaamisen_visio_2021.pdf

 

Neljällä visiokuvalla käyntiin ja pohtimaan

Vision taustaksi toteutettiin muutostekijäkartoitus sekä osallistava tulevaisuusprosessi, jonka keskiössä on neljä erilaista tulevaisuuskuvaa.

Ensimmäisessä tulevaisuuskuvassa ilmastonmuutos on muuttanut useita töitä ilmastoneutraaleiksi, toisessa kuvassa kaupungistuminen on kääntynyt laskuun ja kädentaidot ovat nousseet uuteen arvoon, kolmannessa tulevaisuuskuvassa oman osaamisen päivittäminen nousee keskeiseksi kysymykseksi ja neljännessä kuvassa väestön osaaminen on jakaantunut.

Toivottavimpana pidettiin ensimmäistä tulevaisuuskuvaa, jossa useimman työt ovat muuttuneet ilmastoneutraaleiksi ja nuorten aloittama keskustelu arvoista on muuttanut koko yhteiskuntaa. Lisäksi digitalisaatio on lisännyt kouluttautumista uusille aloille. Positiivisena kuvassa nähtiin ilmastonmuutokseen reagoiminen sekä elinikäisen oppimisen lisääntyminen.

Toiseksi toivotuimpana pidetyssä tulevaisuuskuvassa kaupungistuminen on hidastunut, uusiutuvan energian käyttö lisääntynyt, ja käsillä tekemisen arvostus on noussut. Tekoälyyn suhtaudutaan kriittisesti tietoturvaongelmista johtuen. Tässä kuvassa positiivisena nähtiin kaupungistumisen hidastuminen, kädentaitojen lisääntyminen sekä se, että se että tekoälyyn suhtaudutaan aiempaa kriittisemmin.

Kolmannessa tulevaisuuskuvassa monen koulutus on jäänyt jälkeen työelämän kehityksestä ja moni kaipaisi kipeästi koulutuksen päivittämistä. Työn tekeminen monelle työnantajalle on tavallisempaa kuin nykyisin. Lisäksi nuorten osaaminen ja koulutus ovat nostaneet monia nuoria vaikuttajapaikoille. Tämä kuva oli hieman epäsuositumpi kuin tulevaisuuskuva 2. Negatiivisena nähtiin se, että monen osaaminen on vanhentunut ja moni toikin esiin huoltaan työntekijöiden oikeuksien säilymisestä kovenevassa työilmapiirissä.

Neljännessä kuvassa osaaminen on jakaantunutta: hyvin toimeentulevat päivittävät osaamistaan jatkuvasti, mutta muiden on hankala pysyä kehityksen mukana. Ikääntyvän väestön köyhyys on noussut, ja väestön vanhetessa kestävyysvaje on kasvanut ja peruspalveluja on pitänyt supistaa. Tämä kuva oli ymmärrettävästi epätoivotuin, mutta moni piti tätä myös realistisena kuvauksena, jos nykyistä linjaa ei muuteta. Moni kaipasikin lisää toimia eriarvoisuuden poistamiseen.

 

Visiopohdinta antaa suuntaa strategiatyöhön

Visiolausekkeen luonnos koostettiin ryhmien muodostamien visioehdotusten pohjalta. Neljään osioon jakautuva lauseke toimii pohjana jatkon strategiatyölle ja toimenpidesuunnitelman eli tiekartan laatimiselle. Strategia on keskipitkän aikavälin (5–10 v.) toimintasuunnitelma, jota voidaan tarkistaa ja suunnata tarvittaessa. Strategian tarkastelussa ja arvioinnissa voidaan hyödyntää tulevaisuuskuvia: Mikä puitteistaa strategian toteutumista? Mikä on se tulevaisuus, jota haluamme? Mitä emme missään nimessä halua? Aika ajoin kannattaa pohtia myös sitä, ovatko tulevaisuuskuvien keskeiset muutostekijät edelleen samoja, vai ovatko ne muuttuneet ja tilalle on tullut jotain merkittävämpää.

I: Turku on tasa-arvoinen ja monimuotoinen globaali edelläkävijä osaamis- ja osaajaympäristönä. Turkulaisten osaaminen on maailman huippua.

II: Turku mahdollistaa ja kannustaa jatkuvaan osaamisen kehittämiseen vuorovaikutteisissa oppimisekosysteemeissä. Tavoitteena tarvelähtöinen resilientti toimintaympäristö.

III: Opiskelijaystävällisen ympäristön luominen niin koti- kuin ulkomaisille opiskelijoille. Vetovoimainen Turku edesauttaa ratkaisuillaan oppimisen, opiskelun ja osaamisen hyödyntämisen edellytyksiä.

IV: Turku tarjoaa jatkuvan oppimisen monialaisen ja yhteisöllisen toimintaympäristön, joka tuottaa kestäviä ratkaisuja 2030-luvun ympäristöä, taloutta ja yhteisöjä koskeviin haasteisiin.

Keskeistä Turun osaamisen visiossa on oppimis- ja osaamisympäristöjen näkeminen systeeminä, joka kehittyy ja jota kehitetään julkisen sektorin, koulutustoimijoiden ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksessa.

 

Kuvitus: Iida Parkkinen sekä kansikuva Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy.  

Lisätietoa:

Anne Nieminen, Johanna Ollila

utu.fi/tutu
tutu-info@utu.fi

Tutu eJulkaisuja 1/2021
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Turun yliopisto