Turussa ennakoitiin meri- ja teknologia-alan tulevaisuutta

Turussa ennakoitiin meri- ja teknologia-alan tulevaisuutta

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia -hankkeen työpaja meri- ja teknologia-aloille pidettiin tiistaina 14.5. Suomalaisella Pohjalla Turussa. Työpajassa olivat mukana Lounais-Suomen meri- ja teknologiakoulutusfoorumin jäsenet.

Futures Platform -työkalun avulla keskusteltiin vilkkaasti tulevaisuuden näköaloista alan osalta. Tulevaisuutta peilattiin työkalussa esitettyjen ilmiöiden valossa. Vahvimmin alan tämänhetkiseen tilanteeseen työpajan tulosten mukaan vaikuttavat: työvoimapula ja positiivinen rakennemuutos, cleantech sekä kiertotalous. Tulevaisuudessa työpajan mukaan vaikuttajiksi nousevat mm.: turvallisuus 2035 sekä teollinen vallankumous 4D. Työpajan ohessa Varsinais-Suomen Liiton tilastoasiantuntija Otto Kanervo piti katsauksen Lounais-Suomen alueellisesta tilasta ja esitteli mm. tilastoja työllisyyden kehityksestä alueella.

Erittäin vilkas keskustelu antoi projektin vetäjille erinomaista materiaalia Ennakointiakatemian toteutuksen suunnitteluun. Lisäksi osallistujilta saatiin hyvää palautetta ja tapahtuma koettiin onnistuneeksi.

Meri- ja teknologiakoulutusfoorumin työpajassa käytetty ennakointikartta

Kuva: www.futuresplatform.com

 

Kirjoittajat:

Eija Velin, koulutuspäällikkö, Turun yliopisto / Brahea-keskus/MKK ja Anu Parantainen, Lounais-Suomen meri- ja teknologiakoulutusfoorumin koordinaattori, Turun kaupunki / sivistystoimiala

Artikkelivalokuva: Turun AMK:n kuvapankki