Uuden ennakointityöskentelyn alussa – innostusta ja haparointia

Uuden ennakointityöskentelyn alussa – innostusta ja haparointia

Kuva: Pixabay

Ennakointityöskentelyn alussa – innostusta ja haparointia projektikoordinaattorin näkökulmasta katsottuna

”Ennakointi ei ole pelkkää ymmärrystä ja tiedon lisäämistä, se sisältää paljon aktiivista tekemistä ja toimintaa”, mainitaan kansallisen ennakointityön tukena toimivan Ennakointiluotsin kuvauksessa. Monipuoliseen ennakointityöhön olen päässyt perehtymään aloitettuani ennakoinnin projektikoordinaattorin työtehtävässä Turun ammatti-instituutissa joulukuun alussa. Taakse jäivät useat vuodet yliopistosektorilla tutkimus- ja opetustehtävien parissa. Edessäni on uusi oppilaitosorganisaatio ja sen parissa tehtävä koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointityö ja Ennakointiakatemia, jonka toimintaan olemme ammatti-instituutissa vahvasti sitoutuneet.

Olen ymmärtänyt, että meitä on useampia Ennakointiakatemian toiminnassa aloittavia, jotka ottavat ensi askeleitaan ennakointityön pariin – en siis ole ainut uuden ja mielenkiintoisen ennakointityön pyörteissä. Aluksi ennakointityötä katsoo hieman ulkopuolisen silmin, kunnes huomaa vähitellen asioihin perehtyessä pääsevän sisälle niin uudenlaiseen työkenttään, mielenkiintoisiin työtehtäviin kuin ennakoinnin sisältöihin ja työkaluihin. Samalla tutustuu uusiin työkavereihin ja ennakointityön parissa työskenteleviin lukuisiin toimijoihin ja verkostoihin. Ennakointityön sisältöihin perehtyessäni olen todennut ennakoinnista olevan olemassa jo hyvin paljon tietoa. Tärkeää tässä työssä tuleekin olemaan erottaa kaikesta löydettävästä tiedosta omaan työkenttään sisältyen merkityksellisin ja luotettavin. On opittava myös esimerkiksi tunnistamamaan tulevaisuuden megatrendejä ja heikkoja signaaleja, oppia rakentamaan uusia ajatusmalleja ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja näiden pohjalta laajentamaan näkökulmia ja tekemään yhteistyössä perusteltuja strategisia valintoja oppilaitoksen koulutus- ja osaamistarjonnan eduksi. Ennakointityön uutena tekijänä nämä tuottavat itselleni varmasti haasteita ja haparointia.

Ennakointityöstä sanotaan sen olevan yksi tärkeimpiä tekijöitä, jolla luodaan erilaisia skenaarioita siitä, mihin tulevaisuuden toimintaympäristössä, työelämässä ja oppilaitoksissa tulisi valmistautua. Yhä yllätyksellisempi ja dynaamisempi työelämä, ripeämpi työmarkkinoiden muutosvauhti ja teknologian ajama murros esimerkiksi tuottavat oppilaitoksille jatkuvia haasteita tarjota sellaista osaamista ja koulutusta, joka vastaa aina uudistuvan työelämän tarpeeseen. Olennaista on myös tunnistaa, miten vaikkapa ilmastonmuutos, kiertotalous tai parhaillaan maailmaa hallitseva Covid-19 pandemia vaikuttavat työmarkkinoihin ja sitä kautta koulutus- ja osaamistarpeisiin. Ennakointityö on siis monipuolista, vaikuttavaa, vaativaa ja sen tulee olla jatkuvasti myös yhä nopeampisyklisempää. Työ tuottaa haasteita meille kaikille ennakointityön parissa toimiville, mutta haasteet myös tarjoavat työhön omanlaista mielekkyyttä ja innostavaa otetta – ja se minuakin tässä uudessa työssäni innostaa!

Uuteen työpaikkaan vaihtaessa ja uudenlaisten työtehtävien pariin tutustumisessa tarvitaan muutosmyönteisyyttä. Muutosmyönteisyys, kuin myös esimerkiksi vaikkapa muutoskyvykkyyden kehittäminen, kyky nähdä mahdollisuuksia tai henkilökohtaisen osaamisen laajentaminen ovat sellaisia nopeasti muuttuvassa työelämässä tarvittavia osaamisen tarpeita, joita itsekin aion edelleen kehittää. Uuden oppiminen ei ole kuitenkaan pelkästään itselle keräämää tietoa, vaan jakamista kaikille ennakointityön parissa toimiville. Ennen kaikkea tarkoitukseni on auttaa jalkauttamisessa ammatti-instituutillemme uutta osaamista ja uudenlaisia toimintatapoja, jotta pystymme aina uudelleen vastaamaan entistä paremmin toimintaympäristömme muuttuviin haasteisiin.

Ennakoinnin ja tulevaisuusosaamisen sanotaan olevan yhä tärkeämpiä osaamisalueita muuttuvassa yhteiskunnassamme. Onkin hienoa päästä mukaan ja tulla osaksi ennakointityön työyhteisöä ja verkostoa, jossa on mukana niin muitakin uusia osaajia kuin jo ennakointityön kokeneita konkareita. Parasta tässä työssä tuleekin varmasti olemaan uuden oppimisen ohella yhdessä työskenteleminen, tulevaisuuteen katsominen ja keräämämme ajankohtaisen ennakointitiedon välittäminen eteenpäin!

 

Kristiina Ojala
Projektikoordinaattori
Turun ammatti-instituutti
Ruiskatu 8 C, 20740 Turku
kristiina.ojala@turku.fi
Puh: 040 623 5011