Yritykset ja koulutuksenjärjestäjät ennakoivat yhdessä tulevaisuutta

Yritykset ja koulutuksenjärjestäjät ennakoivat yhdessä tulevaisuutta

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian tulevaisuustyö käynnistyi 15.11. Vierailukeskus Joessa järjestetyssä aloitustilaisuudessa.

Ennakointityöskentelyyn sitoutuneet eri toimialojen yritykset ja koulutuksenjärjestäjät ammatillista, ammattikorkeakoulua sekä yliopistoa myöten kokoontuivat miettimään, mitä tulevaisuuden vahvat ja heikot signaalit voisivat eri aloilla olla. Työelämän muutosten ennakointi ja muutoksiin varautuminen on entistä kriittisempi tekijä yritysten, koulutuksenjärjestäjien sekä maakunnan menestyksen, kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kannalta.

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen toivotti 60 osallistujaa tervetulleiksi, ja Sitran Mikko Dufva antoi hyviä vinkkejä ja työkaluja tulevaisuuden ennakointiin.

All-focus

Loppuiltapäiväksi jakaannuttiin työpajoihin (meri-, valmistava teollisuus, ICT, hyvinvointi- ja palveluala, luovat alat ja ennakointi yleisesti) miettimään, mitä heikot signaalit voisivat eri toimialoilla olla, ja miten ne tulevaisuudessa meille voisivat näyttäytyä.

Valmistavan teollisuuden työpajassa mietittiin 3D-tulostuksen ja teköälyn tuomia muutoksia, mutta myös ilmastonmuutoksen ja uudelleenkierrätyksen synnyttämiä mahdollisia innovaatioita, joita voisi hyödyntää Suomen uusina vientituotteina. Uudeksi ammatiksi visioitiin mahdollistaja. Henkilö, jonka työnsisältö on viedä erilaisia ideoita ja suunnitelmia käytäntöön asti.

 

Aloitustilaisuus oli hyvä startti tärkeälle työlle, joka jatkuu sekä syvenee keväällä erilaisten asiantuntijatyöryhmien kokoontumisilla.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia -hankkeen (V-S EKA2) tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa uusinta ennakointi- ja tulevaisuustietoa tuotetaan ja analysoidaan säännöllisesti ja systemaattisesti elinkeinoelämän, työelämän järjestöjen, viranomaisten ja oppilaitosten verkostoyhteistyönä. Hankkeessa tarkastellaan tulevaisuuden kehityskulkuja toimialarajat ylittäen.
Hankkeen hallinnoijana toimii Turun AMK ja osatoteuttajina Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä, Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Varsinais-Suomen Liitto, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, Turun yliopisto, Yrityssalo Oy, Turun Kauppakamari, ELY-keskus

Lisätietoja: Ennakointiakatemia.fi

Teksti ja kuvat: Ennakointiakatemian suunnittelija Paula Kairinen (paula.kairinen@novida.fi)