Kaiken internet (IoE)

Kaiken internet (IoE)

Kaiken internet on esineiden internetistä seuraava kehitysvaihe. Sen voidaan sanoa olevan todellisuutta silloin, kun ihmiset, prosessit, data, esineet, laitteet ja asiat ovat tietoverkon avulla aidosti ja tehokkaasti yhteydessä toisiinsa.
Esineiden internet (Internet of Things, IoT) on termi, joka on saanut paljon huomiota älylaitteiden tarjonnan lisääntyessä viime vuosina. Se viittaa asioihin ja laitteisiin, jotka kommunikoivat toistensa ja ihmisten kanssa tietoverkon avulla. Esineiden internet perustuu pitkälti keskenään yhteydessä oleviin laitteisiin, mutta kaiken internet (IoE) edustaa seuraavaa internetin kehitysaskelta, joka yhdistää aidosti ihmiset, asiat, prosessit, datan ja laitteet. Tällöin laitteista tulee viisaampia siinä mielessä, että niiden keräämää tietoa voidaan automaattisesti ja konkreettisesti hyödyntää esimerkiksi uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen sekä jo olemassa olevien yritysten tulosten parantamiseen.
Tämä kehitys perustuu koko ajan edistyvään sensoriteknologiaan, jonka avulla dataa kerätään, sekä tehokkaisiin langattomiin verkkoihin ja pilvipalveluihin, joiden avulla tätä tietoa siirretään ja tulkitaan. Ennen kuin kaiken internet voi mahdollistaa hypyn tehokkaaseen tietoverkkoon pohjautuvaan uuteen talouteen, on tällä hetkellä kasvua jarruttavat tietoturvaan, yksityisyyteen ja teknisiin standardeihin liittyvät kysymykset ratkaistava. Internetiin yhteydessä olevien laitteiden määrä on jo ohittanut verkkoyhteyden omistavien ihmisten määrän, ja nämä määrät ovat nopeassa nousussa. Kaiken internet yhdessä muiden informaatioteknologian edistysaskeleiden, kuten big datan ja puetun älykkyyden, kanssa pitää sisällään lupauksen tehdä toiminnastamme älykkäämpää, tehokkaampaa ja helpompaa luoden mullistavia uudistuksia kaikille yhteiskuntamme tasoille. Yksi visio tämän kehityksen lopputuloksesta on globaalin kollektiivisen älyn syntyminen.
Lähteet:
Futures Platform