Henkilöbrändi

Henkilöbrändi

Henkilöbrändillä tarkoitetaan henkilöön itseensä toisten mielissä liittyvää vaikutelmaa, jota henkilö on tietoisesti pyrkinyt omalla toiminnallaan rakentamaan. Ammattilaisesta tai osaajasta voi kehittyä henkilöbrändi myös tahattomasti, mikäli hän systemaattisesti edistää osaamistaan, näkyvyyttään ja erottuvaa tunnettuuttaan jossain asiassa. Henkilöbrändejä hyödynnetään usein vaikuttavuuden aikaansaamiseksi, jotta haluttu sanoma saadaan leviämään.

Henkilöbrändin merkitys työelämässä ja työmarkkinoilla on kasvamassa. Huomio- ja freelancetalouden aikakaudella oma henkilöbrändi on keino erottua kilpailijoiden joukosta. Henkilöbrändi syntyy toiminnasta, esimerkiksi osallistumalla  vuorovaikutukseen, jakamalla tietoa sosiaalisissa verkostoissa tai toimimalla aktiivisesti osana asiantuntijayhteisöä. Henkilöbrändin rakentamisen tekniikasta ei kuitenkaan olla yksimielisiä, sillä toiset katsovat sen tapahtuvan pelkästään ammatillisten näyttöjen kautta, kun taas toiset esittävät päämäärätietoisen, pääasiassa sosiaalisessa mediassa tapahtuvan brändinrakentamisen olevan keskeisellä sijalla. Henkilöbrändi voi syntyä myös ilman henkilön aktiivista toimintaa.

Lähteet:

Futures Platform

Wikipedia: Henkilöbrändi

Kuva: Litku Klementti