Ennakointiakatemian toimintamalli

Alueellisia osaamis- ja koulutustarpeita ennakoidaan verkostoyhteistyönä

Ennakointiakatemian toimintamalli

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian toimijoiden yhteistyöverkosto toteuttaa prosessina alueellista osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia. Yhteistyöverkostossa toimii 12 Varsinais-Suomen kärkialoja edustavaa työryhmää (ICT, kaupan ala, logistiikka-ala, luovat alat, lääkekehitys, terveysteknologia, matkailu, meriklusteri, valmistava teknologiateollisuus, rakennus- ja kiinteistöala, ruokaketju, sote- ja hyvinvointi). Työryhmät koostuvat laajasti asiantuntijoista ja oppilaitostoimijoista.

Työryhmien ennakointityö ei ole tulevaisuuden ennustamista, vaan pyrkimys hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden muotoilemia mahdollisuuksia ja haasteita alueen työelämässä ja koulutuksissa. Osallistavan prosessin avulla työryhmissä on tunnistettu erilaisia muutoksia, esimerkiksi teknologiaan, kestävään kehitykseen, pandemiaan ja kyberturvallisuuteen liittyen, ja lähdetty pohtimaan niiden merkityksiä tulevaisuuden työssä ja oppimisessa.