Ennakointiosaaminen

MITÄ ENNAKOINTIOSAAMINEN PITÄÄ SISÄLLÄÄN?

Ennakoinnin tavoitteena on tuottaa käsityksiä erilaisista mahdollisista tulevaisuuksista pitkäjänteisesti ja dialogisesti.  Tulevaisuuden hahmottaminen ja ennakointi edellyttävät ainakin seuraavien osaamisten ja näkökulmien huomioimista:

1. Toimintaympräristön analyysitaidot

 • Historiatietojen käyttö
 • Trendien käyttö
 • Signalointitaidot
 • Megatrendien tunnistamistaidot
2. Skenaariotyöskentelytaidot
 • Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmotustaidot
 • Halutun tulevaisuuden valintataito
3. Strategiatyötaidot
 • Valittujen tulevaisuuksien vaikutusten soveltamistaidot strategiseen suunnitteluun
 • Osaamistarpeiden analyysitaidot
4. Henkilöresurssien suunnittelutaidot
 • Osaamisen ennakointitaidot
 • Työnjako-osaaminen
 • Määrällisten vaikutusten arviointitaidot

 

Katso myös:

Ennakointiakatemian katsaus megatrendeihin

Varsinais-Suomen ennakointi-imlmiö(metro)kartta

Ennakointiakatemian tilastopankki

Portierin kilpailukykytimantti