Ennakointiakatemian digiloikka ja tietoa tulevasta toiminnasta

Ennakointiakatemian digiloikka ja tietoa tulevasta toiminnasta

Teksti: Elina Vuorio, V-S Ennakointiakatemia-hankkeen projektipäällikkö, Turun AMK

Kuva: Pixabayn kuvapankki

 

Vakka-Suomen osaamistarpeiden ennakointityötä etänä – tuloksia ja kokemuksia verkkotyöpajasta

Suomessa otettiin digiloikka maaliskuun puolivälissä, jolloin hyvin monet yhteiskunnan toiminnot siirrettiin verkkoympäristöön lähes yhdessä yössä. Näin kävi myös Ennakointiakatemian toiminnoille ja osaamistarpeiden ennakointityötä tehtiin verkkotyöpajassa 23.3. Tässä työpajassa keskityttiin valmistavan teollisuuden tulevaisuusskenaarioihin Vakka-Suomen näkökulmasta. Lisäksi verkkotyöpajassa ennakoitiin esimerkkiprofiilien kautta valmistavan teollisuuden osaamisprofiileja perspektiivinä 2030-luvun alku. Tilaisuuteen osallistui kolmetoista alueen koulutuksen järjestäjien, yrityskehitysorganisaation ja TE-hallinnon edustajia. Fasilitoijina toimivat Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia -hankkeen projektiryhmäläiset.

Vakka-Suomen valmistavan teollisuuden kasvuskenaarion keskeisiksi tekijöiksi nostettiin:

  • Kestävä kunta- ja palvelurakenne – Mikä on kuntatalouden tilanne koronan jälkeisessä yhteiskunnassa? Millaisia vaikutuksia julkisen sektorin toimintaedellytyksiin ja edelleen kotitalouksien aseman muutokseen ja uudelleenjakoon (mm. velan määrä nousee, korkojen kehitys, pitkien lomautusten ja irtisanomisten myötä elämänhallinnan ongelmat lisääntynevät),
  • Digitalisaatiosta pysyvä tapa toimia koronaepidemian jälkeenkin – niin teollisuudessa kuin palvelualoilla
  • Osaavan työvoiman saatavuus – monialaosaajien tarve eri työpaikoilla lisääntyy entisestään
  • Koulutuksen joustavuus ja monialaisuus – Aktiivisen työssä oppimisen mallin hyödyntäminen, muuntokoulutuksen ja muiden nopeiden koulutusavausten rooli kasvaa
  • Toimivat logistiset yhteydet (tieyhteydet, raideliikenne, satama)
  • Valmistavan teollisuuden osalta keskeisten raaka-aineiden ja/tai komponenttien saanti koronaepidemian jälkeen.

Profiiliennakointityöskentelyssä hyödynnettiin Ennakointiakatemia-hankkeen projektiryhmän valmistelemia esimerkkejä, joita olivat tuotantoteollisuuden ammattilainen, insinööri ja yritysjohtaja / työnantaja -profiilit. Yhteenvetona voidaan todeta, että työntekijäprofiilien tulevissa osaamisissa nähtiin keskeisiksi osa-alueiksi motivaatio jatkuvaan oppimiseen, sopeutumiskyky muuttuvaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja työelämään, kone- ja tuotantotekniikan erityisosaaminen ja sovelluskyky oman työtehtäväkokonaisuuden kannalta sekä monipuoliset digivalmiudet. Työnantajaprofiilin osalta työpajaosallistujat nostivat esiin keskeisinä osaamisina yhteiskunnallisen vaikuttamisen, muutosherkkyyden, jatkuvan oppimisen motivaation, viestintätaidot ja liiketoimintaosaamisen yleisesti sekä jaetun johtamisosaamisen. 23.3.2020 verkkotyöpajan materiaalit ja tulokset on raportoitu yksityiskohtaisemmin Ennakointiakatemian verkkosivuston työpajat-osiossa.

Osallistujat kokivat verkkotyöpajaan osallistumisen mielekkääksi ja luontevaksi tavaksi tehdä alueellista osaamistarpeiden ennakointityötä. Vuorovaikutus oli sujuvaa ja ennalta toimitetut materiaalit auttoivat osallistujia orientoitumaan työpajan aihealueisiin.

Ennakointikentällä tapahtuu – Ennakointiakatemian v. 2020 tuleva toimintaa:

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia -hankkeessa on valmisteltu tulevan, pysyvän, toimintamallin rakenteita ja sisältöjä toimintamalliin sitoutuvien organisaatioiden kanssa alkuvuoden aikana. Viimeistelytyötä jatketaan vielä toukokuussa yhteisessä työpajassa. Toimintamalli otetaan käyttöön v. 2021 alussa.

Ennakointiakatemian verkkosivuston tietosisältöjä on päivitetty säännöllisesti esim. tilastojen osalta. Loppukevään aikana viimeistellään erityisesti laadullisen osaamistarpeiden ennakointiaineiston (mm. pilottialojen skenaariot, profiiliennakoinnin tuotokset) visualisointia ja raportointimateriaalia (pilottialojen tulevaisuustarinat). Tässä kehitystyössä hyödynnetään verkkosivustolta saatu käyttäjäpalaute, jota on kerätty eri yhteyksissä hankkeen toteutusaikana.

Alueellisessa osaamistarpeiden ennakointityössä pilotoitiin uudenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia (yrityksissä toteutettava osaamistarpeiden ennakointityöpaja ja verkkotyöskentelyn mahdollisuudet sähköisten kyselyjen kautta ja yksistään verkkoympäristössä toteutettu ennakointityöpaja). Näistä saatujen kokemusten perusteella V-S Ennakointiakatemia -hankkeen päätösseminaari toteutetaan webinaarina 25.8.2020 klo 13 alkaen. Webinaari sisältää ajankohtaisia puheenvuoroja osaamistarpeisiin liittyvästä ennakointityöstä ja Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia -hankkeen tulosten ja toimintamallin esittelyn. Tilaisuuden ohjelma valmistuu kevään aikana – valmis ohjelma ja ilmoittautumisohjeet webinaariin julkaistaan Ennakointiakatemian verkkosivustolla touko-kesäkuun vaihteessa.

Ennakointiakatemian toimijat ovat mukana toteuttamassa Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmien (MYR) eri jaostojen kanssa webinaarisarjaa, joka keskittyy koronakriisin jälkeiseen aikaan. Webinaareissa keskitytään tuomaan esille yhteiseen keskusteluun uuden kestävän kasvun mahdollisuuksia Varsinais-Suomen näkökulmasta. Webinaarisarjassa tulee olemaan puheenvuoroja niin osaamisen / koulutuksen kuin alueen elinkeinojenkin näkökulmista. Webinaarisarjan ensimmäinen osa on toukokuun lopussa, mistä tiedotetaan Varsinais-Suomen liiton toimesta erikseen toukokuun alussa.