Logistiikka-alan ennakointikartta

Logistiikka-alan näkymiä ja ilmiöitä

Logistiikan kartalle on koottu ilmiöitä PESTE-kategorisoinnin (Poliittinen, Ekonominen, Sosiaalinen, Teknologinen, Ekologinen) mukaisesti. PESTE on toiminut karttatyöskentelyssä jäsennyksen välineenä, ja kartalle on tuotu ilmiöitä jokaisesta PESTE-sektorista. Alla on poimintoja kartalle kootuista ilmiöistä. Voit tutustua karttaan tarkemmin klikkaamalla hiirellä ilmiöpallon päällä. Saat esiin ilmiöstä kertovan, taustoittavan tekstin ja erilaisia lähdeaineistoja. Sektorin nimeä klikkaamalla löydät lisätietoa sektorikuvauksest

Logistiikka-alan näkymiä ja ilmiöitä

Päivitetty 22.12

Logistiikan ennakointikartalle on koottu ilmiöitä PESTE-kategorisoinnin (poliittinen, ekonominen, sosiaalinen, teknologinen, ekologinen) mukaisesti. PESTE on toiminut karttatyöskentelyssä jäsennyksen välineenä. Alla on poimintoja kartalle kootuista ilmiöistä. Voit tutustua karttaan tarkemmin klikkaamalla hiirellä ilmiöpallon päällä. Saat esiin ilmiöstä kertovan, taustoittavan tekstin ja erilaisia lähdeaineistoja. Sektorin nimeä klikkaamalla löydät lisätietoa sektorikuvauksesta.

Logistiikan toimialan ennakointikartalla on nähtävissä suuntaus yhä sähköistyvämpään ja samalla ilmastoystävällisempään liikenteeseen ja polttoaineisiin (esimerkkeinä ennakointikartan ekologisen sektorin ilmiöistä Sähkökuorma-autot, Sähköpolttoaineet, Polttoaineen vaihtaminen, Vetytalous), joilla myös korvataan fossiiliset polttoaineet (ilmiö Fossiiliset polttoaineet). Energian korkeat hinnat (ilmiö Euroopan energiamarkkinoiden muutos) johtuvat esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden korkeasta verotuksesta käytön vähentämiseksi, mutta energiamarkkinoita mullistaa myös Venäjän hyökkäysota Ukrainaan. Epävarma maailmantilanne ja logistiikan toimivuuden merkitys epävarmoissa olosuhteissa korostuukin kartalla (ennakointikartalla ilmiöinä erityisesti poliittisella sektorilla esimerkiksi Varautumistoiminta, Kyber- ja hybridipolitiikka, Hybridisodankäynti, Sabotaasi, Puolustusvälineteollisuus, Venäjän romahdus, BANI-ilmiö).

Vähäpäästöistä liikkumistapaa pyritään lisäämään myös pyöräilyyn kannustamalla (ilmiöinä ennakointikartan ekologisella sektorilla Pyörävaltatiet, Pyöräilyyn kannustaminen rahallisesti), mikä on samalla terveyshyötyjä ihmisille tuottavaa.  Lisäksi ajokortin voimassaolon sitominen nykyistä perusteellisempaan terveystarkastukseen (ilmiö Ajo-oikeuden terveysvalvonta) on yksi toimialalla näkyvistä ilmiöistä. Samalla kuitenkin ennakointikartalta on nähtävissä liikkumisen ja ajamisen vähenemisen ilmiöt (esimerkkeinä näistä sosiaalisella ja ekonomisella sektorilla ilmiöt Liikkuminen, Ajokortti ja ajaminen, Auton omistaminen). Tulevaisuudessa on myös kehitteillä tai ideoinnin pohjana uudenlaisia liikkumisen tapoja ja väyliä, jotka näkyvät ennakointikartalla (kartan teknologisella sektorilla esimerkkejä näistä ilmiöistä Hyberloop, Nopea matkustaminen, Helsinki-Tallinna-tunneli).

Kartalta erottuu kuljetusalan merkityksen kasvu. Kyseistä kasvua on vahvistanut muun muassa verkkokaupan vahvistuminen (ilmiönä ennakointikartan sosiaalisella sektorilla Kuljetusalan merkityksen kasvu, Verkkokaupan vahvistuminen) sekä toimialaa suuntaavat uudenlaiset kehitystekijät, kuten esimerkiksi kuluttajille sujuvaa liikkumista tarjoavat helpot sovellukset (näistä kertovat esimerkiksi kartan ilmiöt ekonomisella ja sosiaalisella sektorilla Liikkuminen palveluna, Jakamistalous, Reaaliaikainen data). Toimialalla vahvistuvaa autonomisuuden ja automatiikan kehityssuuntaa kuvastavat ennakointikartalla näkyvät monet ilmiöt (näistä kertovat ilmiöt teknologisella ja ekologisella sektorilla esimerkiksi Ääni- ja eleohjaus, Robottikuriirit, Automaatio+robotiikka, Kierrätysrobotit).

Logistiikan kiinnostavuus koulutusalana on nähtävissä ennakointikartalla (ilmiö Työvoimapula ja positiivinen rakennemuutos), mutta toisaalta tiedostetaan toimialaa kohtaava osaajapula ja siten myös työperäisen osaavan työvoiman tarve (ilmiöstä kertovat ennakointikartalla Globaali työvoimakilpailu, Työperäinen maahanmuutto kuljetustehtäviin). Kartalla näkyvät myös toimialalla tapahtuvat työn tekemisen tapojen muutokset, kuten esimerkiksi digitalisaation myötä lisääntyvä etä- ja hybridityö sekä väli- ja osa-aikaisten työsuhteiden yleistyminen (ilmiöt kartalla Etä- ja hybridityö, Autonominen tiimityö, Keikkatalous).