Logistiikka-alan ennakointikartta

Logistiikka-alan näkymiä ja ilmiöitä

Logistiikan kartalle on koottu ilmiöitä PESTE-kategorisoinnin (Poliittinen, Ekonominen, Sosiaalinen, Teknologinen, Ekologinen) mukaisesti. PESTE on toiminut karttatyöskentelyssä jäsennyksen välineenä, ja kartalle on tuotu ilmiöitä jokaisesta PESTE-sektorista. Alla on poimintoja kartalle kootuista ilmiöistä. Voit tutustua karttaan tarkemmin klikkaamalla hiirellä ilmiöpallon päällä. Saat esiin ilmiöstä kertovan, taustoittavan tekstin ja erilaisia lähdeaineistoja. Sektorin nimeä klikkaamalla löydät lisätietoa sektorikuvauksesta.

Kartalta on nähtävissä suuntaus yhä sähköistyvämpään (esim. ilmiöpallot Sähköinen ajoneuvokalusto, Sähkökuorma-autot), sekä samalla ilmastoystävällisempään liikenteeseen ja polttoaineisiin (esim. Vähähiiliset liikenteen käyttövoimat, Päästötön lähijakelu, Sähköpolttoaineet, Vetytalous).

Toimialalla vahvistuvaa autonomisuuden ja automatiikan kehityssuuntaa kuvastavat kartalla näkyvät monet ilmiöpallot (esim. ilmiöpallo Etäylläpito, Ajoneuvojen etäohjaus, Ääni- ja eleohjaus, Robottikuriirit). Myös esimerkiksi ajokortin voimassaolon sitominen nykyistä perusteellisempaan terveystarkastukseen (esim. ilmiöpallo Ajo-oikeuden terveysvalvonta) on yksi toimialalla näkyvistä ilmiöistä.

Kartalta erottuu kuljetusalan merkityksen kasvu, jota on vahvistanut muun muassa verkkokaupan vahvistuminen (esim. ilmiöpallot Kuljetusalan merkityksen kasvu, Verkkokaupan vahvistuminen), sekä muut toimialaa suuntaavat uudenlaiset kehitystekijät (esim. ilmiöpallot Alustatalous, Jakamistalous, Kontaktittomat palvelut), kuin myös logistiikan toimivuuden merkitys epävarmoissa olosuhteissa (esim. ilmiöpallo Kriisiajan logistiikka, Logistiikka huoltovarmuuden osana). Pienyrittäjyys toimialalla näkyy Varsinais-Suomessa (esim. ilmiöpallo Pienyrittäjyys).

Logistiikan kiinnostavuus koulutusalana on nähtävissä kartalla (esim. ilmiöpallo Työvoimapula ja positiivinen rakennemuutos), mutta niin myös eläköityvät työntekijät ja työperäisen maahanmuuton tarve kuljetustehtäviin (esim. ilmiöpallot Osaavan työvoiman saatavuus, Työperäinen maahanmuutto kuljetustehtäviin, Eläköityminen). Osaamisen polarisoitumisen, jatkuvan oppimisen sekä opetusmuotojen moninaistumisen ilmiöt (esim. ilmiöpallot Osaamisen polarisoituminen, Jatkuva oppiminen, Monimuoto-opetus, Tekoäly opettajana) niin ikään erottuvat kartalla.