Jatkuvan oppimisen visiossa korostuu kumppanuus

Jatkuvan oppimisen visiossa korostuu kumppanuus

Varsinais-Suomen jatkuvan oppimisen visio on nyt hiottu kuntoon. Vision keskiöön on nostettu jatkuvan oppimisen toimijoiden välinen kumppanuus. Kumppanuutta varmasti tarvitaan, kun yhteisenä tahtotilana on vahvistaa maakunnan elinvoimaa nimenomaan osaamisen avulla.

Osaamistasoa pitää myös nostaa. Tuottavuus- ja työllisyysloikka tarvitsee taakseen yritysten ja oppilaitostoimijoiden vuoropuhelua ja sujuvaa yhteistyötä koulutussuunnittelussa. Tavoitteena on saada työelämän ulkopuolelle jääneitä takasin työllisiksi ja työssä olevien osaamista nostettua vaativampia tehtäviä vastaavaksi.

Osaavan työvoiman saamista tuetaan jatkuvan oppimisen avulla monin tavoin. Lisäksi keskitytään ennakointiin.

Työelämälle relevanttien taitojen tarkentaminen ja uusien osaamisvaatimuksien selvittäminen on jatkossa keskeinen osa jatkuvan oppimisen toimijoiden työtä, painottaa jatkuvan oppimisen projektipäällikkö Anneli Frantti Turun kaupungilta.

Samalla tasolla ja asteelta toiselle

Jatkuvan oppimisen visiossa toimintaa suunnataan kestävien osaamispolkujen rakentamiseen. Tavoitteena on mahdollistaa osaamisen kehittäminen kaikille ja taata poluilla koulutuksen saumattomat siirtymät ja liittymät.  Tähän liitetään tiiviisti koulutusta ja työllistymistä tukevaa jatkuvaa ohjausta.  Mahdollisuuksien antaminen kaikille oppijoille tuo lisää osallisuutta ja hyvinvointia yksilöille ja samalla koko maakuntaan.

Jatkuvan oppimisen JOY-JOE-verkostossa on 29 toimijaa, joilla yhdessä on paras ymmärrys siitä, mitä koulutusta maakunnassa tarvitaan, ja miten se kannattaa tuottaa. Käytännössä kaikki alueen oppilaitokset ja viranomaistoimijat ovat mukana rakentamassa maakunnan jatkuvan oppimisen ekosysteemiä.