Luovien alojen ennakointityöpajassa keskusteltiin luovaan talouteen vaikuttavista ilmiöistä

Luovien alojen ennakointityöpajassa keskusteltiin luovaan talouteen vaikuttavista ilmiöistä

Teksti: Ennakointiakatemia-hankkeen projektipäällikkö Elina Vuorio, Turun AMK

Kuvat: Paula Kairinen, Ennakointiakatemia-hankkeen suunnittelija, LSKKY / Novida

Parisenkymmentä luovien alojen ennakoinnista kiinnostunutta henkilöä oli kokoontunut Turun AMK:n Taideakatemian kampukselle 23.5. He edustivat koulutusorganisaatioita, alue- ja TE-hallintoa sekä työelämän edustajia.  Tilaisuus toteutettiin Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia – ja Creve 2.0 -hankkeiden yhteistyönä. Työpajailtapäivän aikana keskusteltiin Varsinais-Suomen luovien alojen, ja laajemmin luovan talouden, sisällöistä ja millaiset ilmiöt vaikuttavat siihen lähitulevaisuudessa.

Timo Tanskanen, Turun AMK:n Taideakatemian koulutusjohtaja, toi esiin avauspuheenvuorossaan luovien alojen moninaisuuden ja sen, miten keskeisestä toimialakokonaisuudesta on kyse myös kansantalouden näkökulmasta. Kulttuurialat tuottavat Suomen bruttokansantuotteesta 3,6 % eli enemmän kuin metsätalous tai majoitus- ja ravitsemustoiminta.

Timo Tanskanen, Turun AMK, ja ennakointityöpajan avajaispuheenvuoro

 

 

 

 

 

 

 

 

Pienryhmätyöskentelyn virittäjinä toimivat Milla Wirénin (Turun yliopisto, Centre of Collaborative Research) ja Mari Taulerin (mainostoimisto Grundlage) puheenvuorot ja visioinnit luovien alojen mahdollisista tulevaisuustarinoista. Esityksissä korostui verkostoitumisen merkitys, digitalisaation tuomat mahdollisuudet sekä luovien alojen palvelujen tuotteistaminen ja liiketoimintaosaaminen. Varsinais-Suomen liiton tilastoasiantuntija Otto Kanervo täydensi em. esityksiä kertoen maakunnan luovien alojen työllisyystilanteesta.

Milla Wirénin, Turun yliopisto, puheenvuoro
Mari Taulerin, mainostoimisto Grundlage, puheenvuoro

Työpajan pienryhmätyöskentelyssä hyödynnettiin Futures Platform -tulevaisuustyöskentelyalustaa. Ennakointityöpajan osallistava osuudessa käytettiin ryhmäkeskustelun tukena luovien alojen ilmiökarttaa, joka sisälsi sisällöntuotantoon, liiketoimintaan, teknologiaan, arvoihin sekä yhteiskuntaan, koulutukseen ja osaamiseen liittyviltä teema-alueilta erilaisia ilmiöitä.

Pienryhmäkeskusteluissa nostettiin esille seuraavat ilmiöt, joiden odotetaan vaikuttavan luovien alojen lähitulevaisuuteen Varsinais-Suomessa: yksityisyyden menetys 24/7 (kytkettyä tekijänoikeuksiin ja vastuullisuuskysymyksiin), digitalisaatio ja etäratkaisut luovien alojen palvelutuotannossa (etäläsnäolo, robotiikka ja tekoäly, pelillistäminen) ja merkityksellisyyskokemuksen nousu yleisesti yhteiskunnassa. Myös kokonaisasiakkuus (tuotteistaminen, hinnoittelu, markkinointi ym.) sekä jakamistalous koettiin tärkeiksi ilmiöiksi, jotka vaikuttavat luovien alojen lähitulevaisuuteen.

Ennakointityöpajan tuloksia hyödynnetään jatkossa luovien alojen tulevaisuuskuvan luomisessa v. 2019-2020.

 

Tulevaisuustarina: Milla Wiren, Turun yliopisto, Centre of Collaborative Research

https://www.youtube.com/watch?v=T5IgmxcEgok&list=PLmYRKizCfMZ2pg-gfItf-wHej9BspDnGB&index=26&t=0s

Tulevaisuustarina: Mari Tauler, Grundlage

https://www.youtube.com/watch?v=iSsFXxDuLk0&list=PLmYRKizCfMZ2pg-gfItf-wHej9BspDnGB&index=24