OPEKOI -ope ennakoi – ennakointikoulutusta tarjolla (15.1.-21.5.2024)

OPEKOI -ope ennakoi – ennakointikoulutusta tarjolla (15.1.-21.5.2024)

Maksutonta ennakointikoulutusta tarjolla II asteen ammatillisen koulutuksen (toinen aste), lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Koulutus toteutetaan verkossa ja startataan tammikuun puolivälissä 2024. Koulutukseen ilmoittautuminen on käynnissä 11.12.2023 asti. Lisätiedot koulutuksen sisällöistä ja verkkokoulutuspäivien ajankohdat löytyvät oheisesta esitteestä ja myös suoraan Hämeen ammattikorkeakoulun verkkosivuilta: OPEKOI – ope ennakoi 8 op (15.1. – 21.5.2024) – Hämeen ammattikorkeakoulu (hamk.fi)

Tavoitteena on vahvistaa ennakointiosaamista perehtymällä ennakointiosaamisen
menetelmiin, tulevaisuuden työelämään, kestävään kehitykseen sekä teknologian ja
digitalisaation vaikutuksiin. OPEKOI -koulutuksessa ennakointiosaamisesi kehittyy
ja saat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnittelun ja
toteutuksen tueksi.

OPEKOI 2024 esite

Tiedustelut:
Koulutussuunnittelija Merja Välkkilä
040 573 1930, merja.valkkila@hamk.fi
Koulutuskoordinaattori Ann-Mari Apiainen
050 573 0341, ann-mari.apiainen@hamk.fi