Näin rakentuu osaamisen palvelupolku yrittäjille

Näin rakentuu osaamisen palvelupolku yrittäjille

Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekon Osaamisen ensiapua yrittäjille -hankkeella haluttiin nivoa alueen hajanaiset palvelut ja toimijat yhteen, sekä sitouttaa siihen, että yrittäjä löytää tarvitsemansa osaamis- ja koulutuspalvelut yhdellä yhteydenotolla.

Näkökulmana: osaamisen puuttuminen

– Yksi hankkeen keskeisimmistä opeista oli, että haastetta ei tule lähestyä vain rekrytoinnin ja työvoiman saatavuuden ongelmana. Tärkeää on vaihtaa näkökulmaa siihen ajatukseen, että osaavan työvoiman sijasta yrityksiltä puuttuu tarvittavaa osaamista. Kaikenlaisista osaajista on  tulevaisuudessa pulaa, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio.

Kun yritykseltä puuttuu osaamista, vaihtoehtoja on kolme, mikäli yritys ei halua luopua kasvupyrkimyksistään tai supistaa nykyistä liiketoimintaansa. Yritys voi etsiä osaaja, kehittää yrityksessä jo olevaa osaamista esimerkiksi kouluttamalla tai etsiä osaamista esimerkiksi ostopalveluna.

Ensin ennakointi, sitten pitovoima

Osaamisen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti se, miten hyvin yritys onnistuu ennakoimaan tulevaa. Hankkeessa nousi selvästi esiin, miten yritykset heräävät liian myöhään osaamispulaan. Varsinkin pienissä yrityksissä ei monesti ylipäätään ehditä tai osata suunnitella tulevaa.

Tiukka kilpailu osaajista tarkoittaa sitä, että yrityksillä on menestyäkseen oltava sekä osaamisen veto- että pitovoimaa. Osaaminen hakeutuu ja sitoutuu hyviin organisaatioihin. Työvoimapula-aloilla menestyviä yrityksiä yhdistävätkin aktiiviset panostukset hyvän työntekijäkokemuksen ja vahvan työnantajabrändin rakentamiseen.

Palvelupolulle ja kumppanuusmallille on selkeä tarve

Koulutus- ja yrityspalveluiden kokonaisuus näyttäytyy yrittäjille sekavana, pirstaleisena ja jäsentymättömänä tai palvelutarjonta ei kohtaa yrittäjien tarpeita. Lisäksi voi olla epätietoisuutta siitä, mihin ottaa yhteyttä. Ei ole selkeästi paketoitua tietoa siitä, mitä on tarjolla ja millä ehdoin.

Keskeistä on parantaa palveluiden saavutettavuutta sekä herätellä yrittäjiä asian äärelle. Eri toimijoiden välisen aktiivisen alueellisen kumppanuuden kautta voidaan vastata yritysten osaamishaasteisiin entistä tehokkaammin ja yrittäjälähtöisemmin. Osaamisen palvelupolku yrittäjille ja alueellinen osaamisen ekosysteemi ovat tärkeimmät tavoitteet.

Osaamisen ensiapua yrittäjille -hankkeen rahoitti Varsinais-Suomen liitto.

Tutustu hankkeen tuloksia esittelevään PDF:ään. Osaamisen ensiapua yrittäjille_VSYrittäjät