Osallistu matkailualan skenaariotyöhön ja vastaa kyselyyn!

Osallistu matkailualan skenaariotyöhön ja vastaa kyselyyn!

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia tuottaa määrällistä ja laadullista tietoa
alueellisen päätöksentekoprosessin tueksi. Painopiste on osaamisen ja koulutuksen keskipitkässä ja
pitkän aikavälin ennakoinnin näkökulmassa. Vuonna 2019 painopistetoimialat/ja klusterit ovat olleet: ICT, hyvinvointi, luovat alat, logistiikka, meri- ja teknologiateollisuus ja matkailu. Skenaariotyötä on tehty erilaisten osallistavien menetelmien
avulla syksyllä 2019 ja työskentelyä jatketaan v. 2020.

Matkailualan osalta skenaariotyötä on tehty eri asiantuntijaryhmissä syksyllä 2019. Nyt Sinulla on
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa skenaarioiden viimeistelytyöhön vastaamalla tähän kyselyyn
21.2.2020 mennessä. Kyselyyn odotetaan vastauksia alueen matkailualan kehittäjiltä, työelämän edustajilta (yritykset ym.) ja koulutusorganisaatioiden edustajilta. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään
skenaarion viimeistelytyössä ja tuotokset julkaistaan, ja ne ovat vapaasti hyödynnettävissä, kesäkuun
2020 loppuun mennessä Ennakointiakatemian verkkosivustolla, www.ennakointiakatemia.fi/signaalit.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/D8CA2B619AB789B0