Puiteskenaariot

Tavoitteena hyvän syöksykierre – Varsinais-Suomen osaamisen puiteskenaariot 2035+

Tavoitteena hyvän syöksykierre – Varsinais-Suomen osaamisen puiteskenaariot 2035+

Kuvat: Varsinais-Suomen liitto

Osaamisen maakunnalliset puiteskenaariot 2035+ on laadittu Ennakointiakatemiaverkoston yhteistyönä syksyllä 2023.  Skenaariotyön nimenä on ”Tavoitteena hyvän syöksykierre”, joka ilmentää yleisesti ennakointityön tavoitetilaa. Lähtökohtana on erityisesti ollut hahmottaa erilaisten maakunnallisten kehityskulkujen kautta osaamisen ja koulutuksen näkymiä erilaisissa toimintaympäristöissä tulevaisuudessa.  Skenaarioiden aikajänne  kaartuu 2020-luvulta kohti vuotta 2040.

Tulevaisuusskenaarioita on laadittu neljä kappaletta erilaisten oletusten pohjalta. Skenaarioissa ulkoisten vaikutusten on oletettu olevan merkittävässä roolissa erityisesti negatiivisten kehityskulkujen käynnistäjinä, ja vastaavasti myönteisten skenaaroiden osalta myös sisäiset ratkaisut ja maakunnassa tehtävä työ ja omat ratkaisut ovat keskeisessä roolissa.

Esitetyt skenaariot ovat vaihtoehtoisia ja mahdollisia kehityskulkuja, joiden yhdenkään ei oleteta toteutuvan sellaisenaan. Skenaariot ovat osa jatkuvaa ennakointiprosessia ja tavoitteena on päivittää niitä säännöllisesti ja niitä myös pyydetään kommentoimaan aktiivisesti.

Osaamisen puiteskenaariot 2035+ yhteenveto

Puiteskenaariot

Puiteskenaariot rakennettiin syksyllä 2023.Skenaariot ovat:

Tulevaisuuskuva ja skenaariotarina Jatkumo 2035+

Tulevaisuuskuva ja skenaariotarina Loikka 2035+

Tulevaisuuskuva ja skenaariotarina Mullistus 2035+

Tulevaisuuskuva ja skenaariotarina Romahdus 2035+