Tulevaisuuden logistiikkaa: dataa, digiä ja droneja

Tulevaisuuden logistiikkaa: dataa, digiä ja droneja

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia järjesti 6.11.2019 logistiikka-alan työpajan Turun ammattikorkeakoulun Lemminkäisenkadun kampuksella. Tilaisuudessa maalailtiin kuljetus- ja logistiikka-alan kehitystä aina 2040-luvulle asti sekä testattiin niin sanottua profiiliennakoinnin menetelmää.

Ennakointitilaisuuden avasi Tietorahti Oy:n Janne Lausvaara, joka korosti digiosaamisen ja datan ymmärtämisen keskeisyyttä tulevaisuuden logistiikkaketjujen ymmärtämisessä.

Janne Lausvaara. Tietorahti Oy

Lausvaaran avauksen jälkeen aloitettiin työskentely pienryhmissä. Paikalla olleet runsaat parikymmentä asiantuntijaa jakautuivat kolmeen ryhmään, joissa pohdittiin logistiikka-alan kehitystä seuraavista näkökulmista: yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, kuljetusyritys ja logistiikkakeskus.

Työryhmissä nostettiin monipuolisesti esiin erilaisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat logistiikka-alan osaamistarpeisiin tulevaisuudessa. Osallistujille työskentelyn lomassa teetetty Menti-kysely tuotti muun muassa seuraavia muutosilmiöitä: digitalisaatio, uudet teknologiat, data, alustatalous, ympäristökysymykset, kestävä kehitys sekä resurssien niukkuus. Myös ostoskäyttäytymisen muutos, verkkokauppa sekä asiakasvaatimukset nousivat kyselyssä esiin logistiikkaketjuja muovaavina ajureina.

Seuraavana Tuomo Tunturi Matkahuolto Oy:stä kertoi yrityksen drone -kokeilusta. Dronella tarkoitetaan, miehittämätöntä kauko-ohjattavaa lennokkia. Matkahuollon hanke oli ensimmäinen Euroopassa tehty drone -kuljetuskokeilu oikeilla tuotantolähetyksillä. Yrityksessä kokeilu koettiin tarpeelliseksi, mutta tekniikan pitää kuitenkin vielä kehittyä, jotta tästä kuljetusmuodosta tulee kannattavaa. Lisäksi mm. dronen hyötykuorman pitää kasvaa ja ensiarvoisen tärkeää on, että droneja pystytään lentämään etäohjatusti. Keskusteluissa nostettiin esiin myös muun muassa turvallisuusnäkökulma.

Tuomo Tunturi. Matkahuolto Oy

Kahvin jälkeen jatkettiin työskentelyä työpajoissa. Tulevaisuuttaa kuljettajan osaamisen näkökulmasta pohtineen ryhmän keskustelussa sivuttiin kuljettajan roolin muutosta jatkossa kuskista etäohjaajan ja keskuspäivystäjän suuntaan, koulutuksen vetovoimaa ja maahanmuuttoa. Digin ja datan merkitys nostettiin vahvasti esiin sekä alan määrittäjänä että ydinosaamisena.

Kuljetusyritysryhmässä pohdittiin asiakaskäyttäytymisen muutosta. Kuinka kuljetusyritykset selviävät jatkossa yhä isompien joustavuus, mukautuvuus ja nopeus -vaateiden olosuhteissa? Verkkokauppa keskustellutti erityisesti elintarvikkeiden ja ruuan kotiinkuljetuksen näkökulmasta. Tämä todettiin haastavaksi bisnekseksi suurien etäisyyksien, nopeiden aikavasteiden ja kustannusten vuoksi.

Lähikaupat nostettiin esiin kaupan muutoksen yhteydessä jopa supermarkettien haastajana: ihmiset eivät ehkä jatkossa halua ajaa peltomarketteihin ja viettää niukkaa vapaa-aikansa niissä. Keskusteltiin myös alan pieneksi jäävistä katteista. Tämä tulee muuttamaan toimialan rakenteita ja voi johtaa markkinoiden keskittymiseen. Nykyisellään pienimutoinen kuljetusyrittäjyys ei ole houkuttelevaa pienten katteiden ja nousevien kustannusten tilanteessa.

Logistiikkakeskittymä -ryhmässä keskusteltiin tavaramäärien kasvusta, kierrätyksestä, alueellisesta erikoistumisesta ja tulevaisuuden polttoaineista: sähkö, kaasu vai biodiesel kyytiä kumipyörillä? Todettiin, että alueet saattavat olla jatkossa energiaomavaraisia. Osaamistason ja vaatimuksen nähtiin nousevan kaikilla tasoilla.

Ennen viimeistä työryhmärutistusta Timo Räsänen Remeo Oy:stä kuvasi miten digitalisaatio ja esimerkiksi uudenlaiset älyroskisratkaisut sekä ajoneuvoteknologian kehittyminen tulevat muuttamaan jätehuollon työntekijän työpäivää lähivuosikymmeninä. Räsäsen mukaan paluulogistiikan ratkaisut tekevät tuloaan jätehuoltoon eli ihmiset, tavarat ja jätteet liikkuvat yhä enemmän samoissa kuljetuksissa.

Työpaja tarjosi osallistujille jälleen vilkasta keskustelua ja Ennakointiakatemian projektiryhmälle tietoa profiiliennakoinnin toimivuudesta. Yleistöstä toivottiin, että jatkossa tilaisuudet olisivat isompia ja monialaisia, jotta näkemyksiin saataisiin enemmän variaatiota kuin yhden toimialan tarkastelu mahdollistaa.

Kirjoittaja:

Otto Kanervo

Tietopalveluasiantuntija