Turun kauppakamarin tulevaisuustyö uskoo maakunnan lumovoimaan

Turun kauppakamarin tulevaisuustyö uskoo maakunnan lumovoimaan

Turun kauppakamarin vuoden 2024 vaikuttamissuunnitelmassa huomioidaan erityisesti yhdessä jäsenten ja sidosryhmien kanssa koostettu Varsinais-Suomen elinkeinoelämän tulevaisuusvisio, ”Lumovoimainen Varsinais-Suomi”. Vision kolme kärkeä, Ylivoimaista osaamista, Avoin yhteys maailmaan ja Paras ympäristö toimia, tähtäävät kohti veto- ja pitovoimaista maakuntaa.

Osaavan työvoiman saatavuutta alueen yrityksiin pyritään edistämään toimimalla linkkinä ja lisäämällä yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä. Yritysten osaamistarpeiden ennakoinnilla halutaan tuottaa tietoa, jotta uusia koulutuksia ja jatkuvaa oppimista voidaan kehittää yhdessä vastaamaan nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin. Seudulle tärkeiden toimialojen kehitystä tukeva ketterä työvoiman liikkuvuus sekä työperäinen maahanmuutto varmistavat ylivoimaisen osaamisen kehittymistä ja pysymistä seudulla.

– Visio nyt kirkas, mutta olemme polun alussa ja työ on vasta alkamassa. Nyt tarvitsemme rohkeutta ja yhdessä tekemistä, toteaa Turun Kauppakamarin osaamisasioiden asiantuntija Satu Lindén.

Pitovoimainen ja saavutettava Varsinais-Suomi

Visiossa keskitytään kolmeen pääkohtaan, joista ensimmäinen keskittyy hyvään työelämään ja toimintaympäristöön. Erityisesti siinä korostuu hyvän johtamisen merkitys, ja muun muassa alueen erinomaiset palvelut, joiden pitäisi olla tulevaisuudessa parhaita mahdollisia.

Ylivoimaisella osaamisella menestykseen on toinen tulevaisuustyön pääkohdista. Osaajapulan ennustetaan tulevina vuosina kasvavan ja alueen tuleekin olla houkutteleva pärjätäkseen.

Poikkitieteellinen ja molemminpuolinen oppilaitosten ja yritysten tiivis yhteistyö kuten TKI-toiminta tuottavat tuloksia. Avainasemassa on myös kansainvälisyys. Kansainvälisten osaajien työllistymisen alueelle tulisi olla helppoa.

Kolmanneksi tärkeäksi pilariksi nousee avoin yhteys maailmaan. Alueelta ja alueelle on monipuolisia yhteyksiä kaikkine liikennemuotoineen. Ihannetilanteessa Varsinais-Suomi olisi kansainvälisesti saavutettava paikka. Turun kauppakamarin työpajoissa on visioitu esimerkkinä, että maakunta olisi edelläkävijä kestävän liikkumisen muodoissa ja Turusta tehtäisiin sähkölentohub.

Tutustu tarkemmin tulevaisuuskuvaa esittelevään PDF:ään. Tku kauppakamari_tulevaisuuskuva