Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2024: Yrittäjien odotukset hiukan parantuneet

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2024: Yrittäjien odotukset hiukan parantuneet

Vuoden 2024 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulosten perustella näyttää, että varsinaissuomalaiset yrittäjät odottavat alkaneesta vuodesta vain hieman viime vuotta parempaa. Tuloksissa kuitenkin ilahduttavat aiempaa paremmat arviot yrittäjyysilmapiiristä sekä kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä.

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen kyselyn vastaukset kerättiin vuoden 2023 lopussa. Maakuntaennusteessa talouden kasvuodotuksia tarkastellaan vuosittain neljällä eri mittarilla eli liikevaihto-odotusten, kannattavuusodotusten, henkilöstön määrän odotusten ja investointiaikeiden kautta.

Tänä vuonna yrittäjät näkevät talouden kasvuodotukset hieman viimevuotista parempina kaikilla muilla mittareilla mitattuna, mutta henkilöstön määrän kasvuodotukset laskivat edelleen aavistuksen viime vuodesta. Vielä viime vuonna kaikki talouden kasvuodotukset olivat jyrkässä laskussa.

Liikevaihto-odotuksia kuvaava saldoluku on tänä vuonna 5 (muutos viime vuodesta +2 yksikköä), kannattavuusodotusten saldoluku on -5 (muutos viime vuodesta +9 yksikköä), henkilöstön määrän odotusten saldoluku on 4 (muutos viime vuodesta -2 yksikköä) ja investointiaikeiden saldoluku on -10 (muutos viime vuodesta +3 yksikköä). Taulukossa on nähtävillä historia vuodesta 1994 alkaen.

Vaikka henkilöstön määrän kasvuodotuksissa on nähtävissä tänä vuonna edelleen pieni lasku, ennusteen tulosten pohjalta voidaan ennakoida, että Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenyritykset luovat edelleen vuoden 2024 aikana jopa yli 4 100 uutta työpaikkaa.

Huomionarvoista henkilöstöodotuksissa on myös, että henkilöstön määrän kasvuodotukset ovat edelleen Maakuntaennusteen historian keskimääräisten kasvuodotusten tuntumassa.

Kuntien ja yritysten yhteistyö koheni selvästi

Maakuntaennusteen tulokset kertovat, että sekä yrittäjyysilmapiiri että kunnan ja yritysten välinen yhteistyö arvioidaan viimevuotista paremmaksi koko maakunnassa, kun yrittäjyysilmapiiriä mittaavassa saldoluvussa 57 on 10 yksikön nousu viime vuodesta sekä kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä mittaavassa saldoluvussa 38 on 8 yksikön parannus viime vuodesta.

Paras seutukunta sekä yrittäjyysilmapiiriltään että kunnan ja yritysten välisessä yhteistyöarviossa on Loimaan seutu. Parhaaksi kunnaksi sekä yrittäjyysilmapiiriltään että kunnan ja yritysten välisen yhteistyön osalta on arvioitu Lieto.

Toimialojen osalta talouden kasvuodotuksissa on tänä vuonna suuria eroja. Erityisen myönteisissä talouden kasvuodotuksissa olevan tietotekniikka-alan lisäksi myönteiseen kasvuun uskotaan myös maa-, kala- ja riistataloudessa kannattavuusodotuksia lukuun ottamatta sekä palvelualoilla investointiaikeita lukuun ottamatta. Kasvuodotukset ovat heikoimmat rakennusalalla ja kuljetusalalla toimivilla yrityksillä.

Maakuntaennuste-kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten 6 618 jäsenelle marras-joulukuussa 2023. Heistä 10,4 prosenttia eli 685 yrittäjää vastasi kyselyyn.

Tutustu koko Maakuntaennusteeseen:

Varsinais-Suomen maakuntaennuste vuodelle 2024 (e-julkaisu.fi)