Webinaarin palava maailma vai vihreää osaamista 28.10 esitykset/yhteenveto

Webinaarin palava maailma vai vihreää osaamista 28.10 esitykset/yhteenveto

Kuva:Pixabay

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto ja maakunnallinen Ennakointiakatemia järjestivät  ”Palava maailma vai vihreää osaamista” nimellä kulkevan webinaarin torstaina 28.10.2021.

Tilaisuudessa nostettiin esille osaamisen ja koulutuksen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja varautumisessa. Taustalla on ajatus ajattelumme, koulutuksen ja koko järjestelmämme muutoksen tarpeellisuudesta.

Tilaisuuden alussa tietokirjailija Risto Isomäki korosti erityisesti ilmastonmuutoksen moniulotteisia syys-seuraussuhteita ja tarvetta kattavaan toimintamallien-ja tapojen muutokseen. Suomalainen osaamiselle ja erityisesti yritysten osaamiselle on avautumassa merkittäviä mahdollisuuksia jos vain nämä kyetään hyödyntämään (akkuteknologia, energian varastointi, biotalous jne). Isomäki korosti myös laadukkaan keskustelukulttuurin- ja osaamisen tarvetta. Polarisoitunut ja heimoutunut keskustelu erityisesti sekä politiikan areenoilla että sosiaalisessa mediassa on iso haaste teeman kannalta.

Erikoistutkija Sr Sari Puustinen Turun yliopisto korosti poikkileikkaavan ilmasto-ja ympäristökoulutuksen (kattokäsitteenä Kestävä kehitys) merkitystä siinä, miten yhteiskunnat ja talous jatkossa kykenevät esimerkiksi ilmastohaasteisiin vastaamaan. Myös opetushenkilökunnan oman osaamisen varmistaminen on tärkeää. Asenteet ja vanhat toimintamallit ovat toisinaan haasteina tälläkin saralla.

Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijat korostivat projektioppimisen ja yritysyhteistyön merkitystä ympäristö -ja kiertotalouteen liittyvien opintokokonaisuuksien osalta. Todettiin että nuorempi sukupolvi on avainasemassa siinä muutoksessa, joka tarvitaan kehityksen kääntämiseksi myönteiseen suuntaan niin talouden kuin laajemminkin yhteiskunnan toiminnoissa.

Lopuksi Dosentti Timo Vuorisalo toi esille ympäristö -ja ilmastoajattelun pitkän linjan kehitystä ja haasteita. Ajattelun pitkä kaari on kulkemassa myönteiseen suuntaan ja hyviä mahdollisuuksia esimerkiksi ilmaston muutoksen hillitsemiselle jo on. Huolta aiheuttaa ns. maailmanhalvaus ison haasteen edessä.

Tilaisuuden lopputoteama: Ilmastohaasteen ratkaisu on laajan poikkitieteellisen keskustelun ja toiminnan sekä laajan monitasoisen yhteiskunnallisen muutoksen varassa. Tarvitaan todella laaja ajattelun ja toimintamallien muutos. Ja varsin nopeasti.

Tilaisuuden tallenne löytyy TÄÄLTÄ.

Tilaisuuden esitykset:

Avauskalvot

Huomioita kestävän kehityksen koulutuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta / Erikoistutkija Sr Sari Puustinen Turun yliopisto

Kestävyyshaasteiden ratkomista opiskelijavoimin– Case Turun AMK

Ilmasto- ja ympäristöajattelun pitkä linja/ lehtori, dosentti Timo Vuorisalo, Turun Yliopisto

Ohjelma

09.00        Avaus

09.05        Johdatus systeemisen muutoksen ajatteluun – vai tarvitaanko ajattelun vallankumous?

– Tietokirjailija Risto Isomäki

Keskustelu, kommentit

09.40        Huomioita kestävän kehityksen koulutuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta

– Erikoistutkija Sr Sari Puustinen Turun yliopisto

Keskustelu, kommentit

10.05        Kestävyyshaasteiden ratkomista opiskelijavoimin- Case Turun AMK

Keskustelu, kommentit

10.25        Ilmasto- ja ympäristöajattelun pitkä linja

– Lehtori, dosentti Timo Vuorisalo, Turun Yliopisto

Keskustelu, kommentit

10.50        Yhteenveto ja päätös

Lisätiedot:

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija | Specialplanerare
+358 407760310
Varsinais-Suomen liitto | Egentliga Finlands förbund
www.varsinais-suomi.fi