Sitra Lab -kokeiluista jatkuvuutta alueen yritysten kasvuun ja menestymiseen  

Sitra Lab -kokeiluista jatkuvuutta alueen yritysten kasvuun ja menestymiseen  

Sitran ”Alueiden osaamisen aika” -hanke valmistui Varsinais-Suomen osalta joulukuussa, kun alueen Sitra Lab -tiimit saivat kokeilunsa valmiiksi. Osaamisen kehittämistä ja alueen yritysten menestymistä edistävät kokeilut kerryttivät varteenotettavia ehdotuksia siitä, miten juuri tämän alueen tarpeita kannattaisi tukea. Sitra Lab A-tiimi rakensi mallia yritysten, oppilaitosten ja julkisten toimijoiden koordinoituun yhteistyöhön yritysrajapinnassa. Sitra Lab B-tiimi puolestaan lähti kohentamaan alueen ekosysteemin ennakointikyvykkyyttä.

Tiimien tulosten Powerpoint-esittelyt:

A-tiimi TÄÄLLÄ

B-tiimi TÄÄLLÄ

Mitä kokeiluissa tehtiin?

Sitra Lab -kokeiluissa pilotoitiin eri tapoja osaamisen kehittämiseen yhdeksällä alueella ympäri Suomen. Tavoitteena on vahvistaa alueiden elinvoimaa ja osaamista.

Varsinais-Suomi A -tiimi lähti rakentamaan osaamisverkostoa ja vei kokeilun myötä yhteistyön ja ratkaisut suoraan yritykseen. Hitsaa, hitsaa -yrityspäivässä Paramet konepajalle kutsuttiin koolle alueen yrityksiä, alihankintaketjua, julkisia toimijoita ja oppilaitoksia keskustelemaan työvoimasta, nykytilasta ja osaamisen kehittämisestä. Mukaan verkostoitumaan saatiin 35 osallistujaa. Iltapäivällä parannettiin vielä konepaja-alan kiinnostavuutta, imagoa ja työvoimatarvetta järjestämällä yleisötilaisuus, jossa vieraili lähemmäs sata kävijää.

Suosituksiin kirjattiin, että yhteistyö on vietävä suoraan yrityksiin, ja oppilaitosten ja julkisten toimijoiden on oltava tässä aktiivisia. Veturiyrityksen johdolla tavoitetaan myös pien- ja mikroyritykset, joissa osaamisen vahvistamiselle on iso tarve. Lisäksi on olennaista, että osaamisverkoston yhteistyötä koordinoidaan ja johdetaan paikallisesti ja keskitetysti. Tavoitteena oli, että yritykset, oppilaitokset ja julkiset toimijat näkevät yhteistyön arvon ja se läpileikkaa kaikkea toimintaa.

Hitsaa, hitsaa -päivän lehtijuttu täällä.

Varsinais-Suomi B-tiimin tavoitteena oli tulevaisuuden osaamispääoman ja investointitarpeiden tunnistaminen. Tiimin kokeilussa tunnistettiin ja koottiin yhteen ekosysteemin nivelpaikkojen ihmisiä, organisaation drivereita ja asioiden kehittäjiä. Havaintona ennakkoon oli, että nopeassa ja kompleksisessa maailmassa ennakointi katsoo liian lähelle, vain seuraavia muutoksia eikä niinkään visioi tulevaisuutta.

Järjestämässään tulevaisuusfoorumissa B-tiimi vahvisti ennakoinnin osaamisen kehittämiseen liittyvän aikajänteen pidentämistä yritysten suunnittelussa ja osaamisen kehittämisen kytkemistä tulevaisuuden ilmiöihin. Tavoitteena oli syvällisempi yhteistyö verkoston kanssa (kaupungit, oppilaitokset, järjestöt, yritykset yms. ekosysteemi), johon sisältyy molemminpuolisten tarpeiden tunnistamista, reagointikykyä ja ratkaisujen löytymistä.

Kokeilun onnistumisesta voit lukea lisää blogeista:

Kauppakamarin blogi

Rasekon blogi

Miten Sitra tukee alueita?

Sitran ”Alueiden osaamisen aika” -hanke oli käynnissä vuoden 2021. Hankkeeseen liittyi olennaisesti edellä esitelty Lab-tiimien kokeilu. Lue lisää koko hankkeesta täältä.

Alueita varten Sitra tuotti alueiden tilannetietoa. Keväällä 2021 se toteutti yrityksille suunnatun kyselyn, jolla kartoitettiin yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, trendien vaikutusta liiketoiminnan kehittämiseen sekä osaamisen roolia yritysten kilpailutekijänä. Lisäksi piirrettiin karttakuva alueilla käynnissä olevista hankkeista ja niiden yhteyksistä toisiinsa.

Lisää kyselystä (Merkityksellisen työn kysyntä kasvaa) ja tuloksista täältä.

Syksyllä ilmestyi Sitran julkaisema tutkimus osaajien liikkuvuudesta alueella. Siitä selviää mm. että Varsinais-Suomen ammatillisen toisen asteen opiskelijat ovat varsin kotiseutu-uskollisia ja jäävät enimmäkseen alueelle töihin. Myös ammattikorkeakoulutetut ja yliopistotutkinnon suorittaneet pysyvät pitkälti alueella, mutta menetämme korkeakoulutettuja myös Uudellemaalle. Koulutustaso maakunnassa lähentelee valtakunnan keskiarvoa, mutta kuntakohtaiset erot ovat suuria.

Miten osaajat liikkuvat alueilla -selvityksen julkaisijana on Sitra ja toteuttajana Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Lue lisää ja lataa selvitys PDF:nä täältä.

Sitran osaajaselvityksen myötä avautuneesta Koulutustaso alueilla -verkkopalvelusta voit katsoa koulutustason ja elinvoiman tunnuslukuja kunnittain tai maa- ja seutukunnittain.

Keitä Lab-tiimeihin osallistui?

Sitra Labin molemmissa Varsinais-Suomen kehittäjätiimeissä oli koolla kuusi aktiivista tekijää – yritysten, oppilaitosten ja julkisten toimijoiden edustajat kolmikantana.

Sitra Lab Varsinais-Suomi, A-tiimi:

Stina Siikonen, toimitusjohtaja, yrittäjä, Koolle Oy

John Forsman, yrityskehittäjä, Paraisten kaupunki

Johanna Vainio, koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö, Varsinais-Suomen Yrittäjät

Anneli Frantti, projektipäällikkö Älykäs ennakointi -hanke, Novida ammattiopisto ja lukio

Pilvi Lempiäinen, suunnittelija, Turun yliopisto

Timo Vahtonen, työelämäkoordinaattori, Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

Sitra Lab Varsinais-Suomi, B-tiimi:

Lassi Rosala, elinkeinoasiamies, Naantalin kaupunki

Ainokaisa Saarinen, Business Development Director, Telia Company

Terhi Alatalo, vt. koulutusjohtaja, Raseko

Olli Hakala, yhteyspäällikkö, Turun kauppakamari

Tarja Vuorinen, kehittämispäällikkö, Turun kaupunki

Johanna Liinamaa, forskningschef, Yrkeshögskolan Novia