Vihreän osaamisen kysyntä vaatii uutta koulutusta

Vihreän osaamisen kysyntä vaatii uutta koulutusta

Vihreän osaamisen kysynnän nopea kasvu eri aloilla vaatii myös jatkuvaa koulutustarjonnan sisältöjen kehittämistä. Jotpan (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus) yhtenä päätavoitteena on kehittää työikäisten vihreää osaamista. Oheisesta linkistä voit lukea aihetta käsittelevän Jotpan katsauksen.

Näkökulmia vihreän osaamisen kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa | Osaamistarvekompassi

Ennakointiakatemian tilaisuudessa 8.3. klo 8.30 – 12  Jotpan kehittämispäällikkö Samuli Leveälahti puhuu tuoreista vihreän siirtymän osaamistarvetuloksista ammatillista puolta painottaen. Katso tästä tilaisuuden ohjelma ja tule mukaan!

Jotpa on seurannut vihreän osaamisen kehittämistä ammatillisessa koulutuksessa tarkastelemalla useita tutkinnon osien suorituksia. Esimerkiksi aurinkoenergiaan liittyvän ammatillisen tutkinnon osan aurinkosähköjärjestelmäasennukset (sähkö- ja automaatioalan perustutkinto) oli suorittanut noin 540 henkilöä.

Tutkintojen sisältöihin on lisätty 2020-luvulla useita erilaisia vihreään siirtymään liittyviä osia, mutta edelleen työelämälähtöisiä sisältöjä tarvitaan lisää. Vihreä osaaminen kytkeytyy kiinteänä osana myös datatalouden kehitykseen.

Jotpa on lisäksi käynnistänyt valtionavustuksilla useita vihreän siirtymän hankkeita vuosina 2022 ja 2023. Tällaisia tutkintoperusteista koulutusta täydentäviä koulutuksia ovat olleet esimerkiksi:  VIPU – Vihreä siirtymä puhtauspalvelualalle, Materiaalit ja Reliabiliteetti Integroituna vetytalouden tarpeisiin (MARIT) sekä Kiertotalouden osaajat -koulutukset

Jotpan vuoden 2024 vihreään osaamiseen kohdentuvia painopisteitä ovat

  • korjausrakentamiseen liittyvä kiertotalousosaaminen
  • biotalousosaaminen
  • biopohjaiset materiaalit kuten tekstiilit ja pakkausmateriaalit
  • puhtaan energian uudet osaamistarpeet
  • teolliseen puurakentamiseen liittyvä osaaminen
  • maa- ja vesirakentaminen
  • biotalousosaaminen ruoan tuotannossa
  • vesi- ja jätehuollon puhdas siirtymä.

Painopistealueiden sisältöjä ja kohderyhmiä tarkennetaan rahoitushakujen suunnittelussa alkuvuoden aikana.