Vihreän siirtymän ja kiertotalouden osaamisen 1. työpaja pe 8.3 – tilaisuuden materiaalit

Vihreän siirtymän ja kiertotalouden osaamisen 1. työpaja pe 8.3 – tilaisuuden materiaalit

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian vuoden 2024–2025 työn tavoitteena ovat vihreän siirtymän ja kiertotalouden osaamisen sekä tekoälyosaamisen maakunnalliset tiekartat sekä alakohtaisia toimenpidesuunnitelmia. Prosessi käynnistettiin 7.2 pidetyllä webinaarilla.

Teemaennakointityö jatkui työpajalla perjantaina 8.3.2024 Turussa SS Bore-laivalla läsnäolotilaisuudella. Tilaisuudessa muodostettiin eri toimialojen nelikentät tunnistettujen muuttujien avulla sekä laadittiin toimialojen omat vihreän siirtymän ja kiertotalouden osaamisen visiot jatkotyötä varten. Lisäksi valmistauduttiin varsinaisen tiekarttavaiheen työstämiseen. Työ jatkuu työryhmissä ja seuraava yhteinen työpaja järjestetään keskiviikkona 3.4.2024 niinikään SS Borella Turussa. Ennakointiryhmät viimeistelevät nelikenttäharjoituksen Miro-alustalla ja visiolausekkeet 3.4 mennessä.  Tuolloin työskentelyä jatketaan kokoavissa toimialarajat ylittävissä ryhmissä, joita ovat:

Ryhmä1:

Logistiikka
Meriklusteri
Valmistava teknologia

Ryhmä2:

Kauppa
Ruokaketju
Matkailu

Ryhmä3:

Sote ja hyvinvointi
Rakennus -ja kiinteistöala
Luovat alat

Tilaisuuden keskustelu linkittyi pitkälti siihen, miten käytännössä vihreän siirtymän taustalla olevat faktat ja ennakoinnin tulokset käytännössä yhdistetään koulutuksen ja tutkintojen sekä niiden osien kehittämiseen. Keskustelua herättivät myös toimijoiden (mm. opettajien) arvojen ja oppilaitoksen toimintakulttuurin vaikutukset koulutuksen ja opetuksen sisältöihin. Myös osaamisen tason mittaamisen haasteet olivat esillä. Opiskelijoiden motivointi ja herättely teemaan koettiin erittäin tärkeänä esimerkiksi alakohtaisten esimerkkien avulla. Oman alan ja kestävän  kehityksen yhteyden sisäistämistä pidettiin niin ikään hyvin tärkeänä. Tilaisuuden taustoitukset painottivat II asteen ammatillisen opetuksen näkökulmia, joskin niistä oli vedettävissä myös johtopäätöksiä korkeakoulutasolle. Jatkossa esille nostetaan myös esimerkkejä ym korkea-asteelta.

Tilaisuudessa kuullut esitykset:

Taustoitusta ja työskentelyohjeita

Koulutuksen kestävyysosaamisen kehittäminen_Sanna Paloposki

Vihreä osaaminen ammatillisessa koulutuksessa Samuli Leveälahti Jotpa 08032024

Ohjelma 8.3.2024

08.30               Aamukahvit

08.45               Avaus ja ohjeet

09.00               Näkökulmia ja ajatuksia koulutuksen kestävyysosaamisen kehittämisestä

– Projektipäällikkö Sanna Paloposki, Turun ammatti-instituutti

                      Keskustelua

09.30               Työryhmätyöskentelyä ja täsmentävä ohjeistus (työn ohessa tauko)

11.20         JOTPA näkemykset vihreän siirtymän osaamistarpeista painopisteenä ammatillinen koulutus

– Kehittämispäällikkö Samuli Leveälahti, JOTPA (etäpuheenvuoro)

11.45               Yhteenvetoa, jatkotyön ohjeistus ja tilaisuuden päätös

Lisätiedot:

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija | Specialplanerare
+358 407760310
Varsinais-Suomen liitto | Egentliga Finlands förbund
www.varsinais-suomi.fi

Comments are closed.