Ennakointiakatemia tarttui 7.2.2024 vihreän siirtymän osaamistarpeisiin – tilaisuuden esitykset täällä

Ennakointiakatemia tarttui 7.2.2024 vihreän siirtymän osaamistarpeisiin – tilaisuuden esitykset täällä

Vihreä siirtymä ja tekoäly näyttäytyvät isoina teemoina Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian vuoden 2024 osaamisen ennakointityössä. Webinaarissa 7.2.2024 klo 12 alkaen puhuttiin mm. siitä, kuinka kestävyysosaaminen pitää nivoa kasvatuksen ja koulutuksen arkeen – eikä jättää sitä erilliseksi sivujuonteeksi. Aiheesta alusti tutkijatohtori Nina Mykrä, Jyväskylän yliopistosta.

Tilaisuuden tallenne:

Ennakointiakatemian teemaennakoinnin käynnistystilaisuus

Tilaisuuden esitykset:

Avaus ja temaattisen ennakointiprosessin 2024 perusteet

EKAtoimintasuunnitelma_kevät2024

Jatkuvan oppimisen ekosysteemi kohtaa vihreän siirtymän

VISIOS-selvityksen esittely

Vihreän siirtymän osaamis ja koulutustarpeet

Johdantoa tekoälyosaamiseen ja Turun tekoälykeskuksen toimintaan

Osaamisen ennakointifoorumin terveiset

– Kestävyysosaaminen pitäisi kutoa sisään kasvatuksen ja koulutuksen arkeen ja sisältöihin. Opettajilla ei välttämättä ole motivaatiota ja osaamista yhteyksien löytämiseen oppisisältöjen ja vihreän siirtymän välillä. Monialaiset syvälle luotaavat keskustelut kestävyydestä ja vihreästä siirtymästä koko opetushenkilöstön ja hallinnon kesken olisivat välttämättömiä osaamisen ja vihreän siirtymän edistämiseksi sekä kestävyyskysymysten nostamiseksi prioriteettilistalla ylemmäs, painotti Nina Mykrä.

Varsinais-Suomessa vihreä siirtymä näkyy etenevinä infrastruktuuri-investointeina sekä mm. vety- ja biotuotantohankkeina, jotka edellyttävät uudenlaista osaamista.

– Maakunnassa tehdään TKI-työtä myös esimerkiksi kestävän tekstiilituotannon edistämiseksi, rakennusteollisuuden kiertotalousratkaisujen eteen ja auton akkujen metallien kiertotalouteen liittyen, sanoo webinaarissa alueen näkymiä ja sen myötä myös osaamistarpeita esitellyt johtaja Linda Fröberg-Niemi, Business Turku.

Tekoälyteemaan ja tekoälyosaamiseen kuulijat vei Turun tekoälykeskuksen CIC:n johtaja TkT, KTT Kaj-Mikael Björk, Turun yliopistosta.

Tavoitteena tiekartta ja tukea osaamisen siirtymään

Ennakointiakatemian teemaennakointi käynnistetään vihreän siirtymän ja kiertotalouden teemalla keväällä 2024 ja syksyllä painotetaan tekoälyteemaa. Työtä tehdään yhteisissä työpajoissa sekä verkoston että ennakointiryhmien yhteisvoimin. Teemat ovat kaksoissiirtymän hengessä siis:

  • Vihreä siirtymän ja kiertotalouden osaamistematiikka
  • Tekoäly ja tekoälyosaaminen (osana digitalisaatiota)

Alakohtaiset ennakointityöryhmät kokoontuvat vuoden mittaan säännöllisesti pohtimaan teemojen linkittymistä alan eri työtehtäviin, osaamistarpeisiin ja osaamiskapeikkoihin.

Tavoitteena vihreän siirtymän ja kiertotalouden osalta on viimeistään vuoden lopulla mahdollisimman käytännönläheinen tiekarttatyyppinen kokonaisuus, joka ottaa kantaa osaamisten siirtymään. Tiekarttatyötä koordinoi ja ohjaa projektiasiantuntija Hanna Lakkala, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Webinaarin ohjelma:

Ohjelma

12.00             Avaus ja johdanto asiaan

–  Erikoissuunnittelija Esa Högblom, Varsinais-Suomen liitto

12.15             Jatkuvan oppimisen ekosysteemityö ja ennakointi – näkökulmia mm. vihreän siirtymän osaamistarpeisiin

  • Projektipäällikkö Anneli Frantti, Turun kaupunki

12.30             Vihreän siirtymän osaamis- ja koulutustarpeet ja alueellinen case

– Tutkijatohtori FT Nina Mykrä, Jyväskylän yliopisto (VISIOS -raportti)

– Alueellinen case, johtaja Linda Fröberg-Niemi Business Turku

13.20             Johdantoa tekoälyteemaan ja tekoälyosaamiseen

Turun tekoälykeskuksen CIC:n johtaja TkT, KTT Kaj-Mikael Björk, Turun yliopisto

13.45             Tauko

14.00             Teemaennakoinnin tiekarttatyön työsuunnitelman esittely

– Projektiasiantuntija Hanna Lakkala, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

14.20             Keskustelua ja palautetta

– keskustelua ennakointiryhmissä ja nostoja keskusteluista

15.00             Osaamisen ennakointifoorumin näkökulma vihreän siirtymän osaamistarpeisiin

– Opetusneuvos Riku Honkasalo, Opetushallitus

15.15             Loppukeskustelu ja jatkoaskeleet

 

TERVETULOA!

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija | Specialplanerare
+358 407760310
Varsinais-Suomen liitto | Egentliga Finlands förbund
www.varsinais-suomi.fi

 

Comments are closed.