Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) alueellisen osaamistarvekyselyn ja aluetyöpajan tuloksia

Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) alueellisen osaamistarvekyselyn ja aluetyöpajan tuloksia

Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) alueellinen osaamistarvekyselyn ja aluetyöpajan 16.2 tuloksia

Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) alueellisella osaamistarvekyselyillä kartoitettiin, miten työelämässä keskeisten ammattialojen osaamisvaatimukset muuttuvat vuoteen 2030 mennessä. Alueellinen osaamistarvekysely täydensi aiempaa valtakunnallista kyselyä ja se on kohdennettu Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen JOTPA:n ja maakuntien yhdessä linjaamille keskeisimmille ammattialoille.

Kysely löytyy edelleen linkistä https://link.webropol.com/s/aluekysely-osaamistarpeet-2023

JOTPAn kokoamat kyselyn alustavat tulokset:

Aluekysely_yhteenveto (lyhyt)

Aluekysely yhteensä (laaja)

Varsinais-Suomi kyselyn tulokset

ict-alan-asiantuntijat-VS

lähi-perushoitajat-VS

metallityöntekijät-VS

Varsinais-Suomen aluekyselyn 16.2.2023 tuloksia työstäneen työpajan aineistoja:

Kooste Miro-alustalta (työpajan tulokset)

230216_osaamiskapeikot_kauppakamari

JOTPA ja sanastokertymät

Tulossa työpajan tuloksia ja TEM:n työllisyyden tiekartan aineistoja.

—–

 Kyselyn kattamat alat:
o Elintarviketyöntekijät
o ICT-alan asiantuntijat
o Kaivostoiminnan tuotantojohtajat ja asiantuntijat
o Kaivostyöntekijät
o Koneiden ja ajoneuvojen asentajat ja korjaajat
o Koulunkäyntiohjaajat
o Lähi- ja perushoitajat
o Majoitus- ja ravitsemisalan johtajat
o Matkailun ja tapahtumapalvelujen asiantuntijat ja työntekijät
o Metallityöntekijät
o Metsätyöntekijät
o Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat
o Rakennustyöntekijät
o Ravitsemisalan asiakaspalvelijat
o Ravitsemisalan keittiötyöntekijät
o Ravitsemisalan päälliköt
o Sairaanhoitajat
o Sosiaalialan ohjaajat
o Sosiaalityöntekijät
o Teollisuuden tuotantojohtajat ja asiantuntijat
o Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat
o Varhaiskasvatuksen johtajat ja opettajat
o Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, perhepäivähoitajat ja ohjaajat

Lisätiedot

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija | Specialplanerare
+358 407760310
Varsinais-Suomen liitto | Egentliga Finlands förbund
www.varsinais-suomi.fi