Ennakointiakatemia käynnistyi keskustelulla työelämän muutoksista

Ennakointiakatemia käynnistyi keskustelulla työelämän muutoksista

Suomalainen yhteiskunta ja työelämä ovat murroksessa, jonka seurauksia kukaan ei voi tarkkaan ennustaa. Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia vastaa muutoshaasteisiin tiivistämällä elinkeinoelämän ja koulutuksen välistä vuoropuhelua, jolla mahdollistetaan ripeä reagointi työmarkkinoiden osaamistarpeisiin.

Ennakointiakatemian käynnistysseminaarissa 21.8. luotiin katsaus työelämän ja osaamistarpeiden valtakunnalliseen ennakointityöhön ja pohdittiin ennakointiyhteistyön merkitystä maakunnan menestyksen kannalta.

Tilaisuuden materiaalit