Ennakoinnin ja jatkuvan oppimisen ajankohtaiset 13.12.2023 -webinaarin aineistot

Ennakoinnin ja jatkuvan oppimisen ajankohtaiset 13.12.2023 -webinaarin aineistot

Kuva: pixabay

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia ja jatkuvan oppimisen verkosto järjestivät keskiviikkona 13.12.2023  tilaisuuden ennakoinnin ajankohtaisasioista. Kuulimme ajankohtaiskatsauksia ennakoinnin eri lohkoilta alueellisesti ja kansallisesti.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian puiteskenaariot ja Turun kauppakamarin Varsinais-Suomen elinkeinoelämän tulevaisuuskuvat edustivat laajempaa tulevaisuuden pohdintaa. Puiteskenaariot ovat hyvin laajasti yhteiskunnan, talouden ja osaamisen tulevaisuuksien eri vaihtoehtoja pohtivia tulevaisuuskuvia. Tavoitteena on varautuminen erilaisiin tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian työ jatkuu temaattisilla painotuksilla (mm. tekoäly, Vihreä siirtymä ja kiertotalous sekä poikkileikkaavana osaavan työvoiman saatavuuskysymykset) Kauppakamarin tulevaisuuskuvat painottavat elinkeinoelämän näkökulmasta mm. osaamisen edellytyksiä jatkossa.

Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksen Tislaamon alue-ennakointitoiminto on ollut käynnissä keväästä 2023 alkaen ja painopisteenä on ollut vihreän siirtymän tarkastelu. Työtä tehdään Polttimo-nimellä kulkevissa työpajoissa ja tuloksia kootaan yhteen Tilannehuone-nimellä kulkevissa analysointisessioissa. Työ jatkuu vuonna 2024.

TEM:n tuore työvoimabarometrimalli tarjoaa lyhyen aikavälin ennakoivaa tietoa. Malli yhdistyy alueellisiin kehitysnäkymätyöhön. Tämä luo hyvän kokonaiskuvan alueiden lyhyen aikavälin kehitysnäkymistä.  Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen sekä Opetushallituksen Osaamisen Ennakointifoorumin (OEF) esityksissä korostuivat erityisesti uudet sähköiset palvelumuodot kuten JOTPAn osaamistarvekompassi sekä OEF:n uusi tietojärjestelmä. Tältä osin voidaan puhua ennakoinnin digiloikasta kansallisen ennakoinnin tietotarjonnan osalta. Jatkossa korostuu tiedon jalkauttamisen mallintaminen niin kansallisesti kuin alueille erikseenkin.

Turun kaupungin osalta korostui laaja verkostomaisen tietotuotannon ja soveltamisen toimintamalli. Turun kaupunki on kärkikastia kansallisesti eri tavoin ennakointityöhön kytkeytyvän tiedon tuotannon osalta.

Tilaisuuden tallenne ja esitykset ohessa:

Tallenne:

Ennakointiakatemian puiteskenaarion julkistus ja temaattinen työprosessi 2024-2025 suuntaviivat ja ennakoinnin ajankohtaiset-20231213_123005-Kokouksen tallenne.mp4

Esitykset:

Varsinais-Suomen osaamisen puiteskenaariot 2035+ sekä 2024 jatkotyön malli

Mentimeter-kyselyn tuloksia

Varsinais-Suomen elinkeinoelämän tulevaisuuskuvat

Jatkuvan oppimisen kehittämisen ajankohtaiset Varsinais-Suomessa

Työvoimabarometri ja lyhyen aikavälin ennakointi

Alue-ennakoinnin ajankohtaiset

JOTPA ja osaamistarvekompassi

Osaamisen ennakointifoorumin ajankohtaiset

Turun kaupungin esitys tulossa

Lisätiedot:

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija | Specialplanerare
+358 407760310
Varsinais-Suomen liitto | Egentliga Finlands förbund
www.varsinais-suomi.fi

—-

Tilaisuuden ohjelma:

12.30                Avaus, Ennakointiakatemian puiteskenaarioiden 2035 esittely ja jatkotyön suuntaviivat

– Erikoissuunnittelija Esa Högblom, Varsinais-Suomen liitto

– Kommentit ja keskustelu

13.00                Jatkuvan oppimisen ekosysteemityön ajankohtaiskatsaus

– Projektipäällikkö Anneli Frantti, Turun kaupunki

13.20                TEM työvoimabarometri ja alueellinen lyhyen aikavälin ennakointi

– Työelämäkoordinaattori Timo Vahtonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

13.30                Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksen alue-ennakointityön ajankohtaiset

– Kehittämispäällikkö Keijo Koskinen, Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskus

13.50                Varsinais-Suomen elinkeinoelämän tulevaisuuskuvat vuoteen 2030

–  Yhteyspäällikkö Olli Hakala, Turun kauppakamari

14.10                Tauko 10 min

14.20                Turun kaupungin ennakointihankkeet/datahankkeet

– Tutkimusjohtaja Timo Aro, Turun kaupunki

14.40                Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen JOTPAn ajankohtaiset

-Kehittämispäällikkö Samuli Leveälahti, JOTPA

15.00                Osaamisen ennakointifoorumin ajankohtaiset

– Opetusneuvos Riku Honkasalo, Opetushallitus

15.30                Tilaisuuden päätös