Teknologiateollisuus

Valmistava teknologiateollisuus Varsinais-Suomessa

Lounais-Suomen talous ja työllisyys ovat kasvaneet vauhdilla jo muutaman vuoden ajan.  Alueen taloustilanteen viimeaikaista nousua onkin yleisesti alettu kutsua positiiviseksi rakennemuutokseksi, jolla viitataan poikkeuksellisen nopeaan talous- ja työllisyyskasvuun tietyillä avainaloilla. Positiivisen rakennemuutoksen kärkialoja Varsinais-Suomessa ovat erityisesti meri- ja teknologiateollisuus sekä näitä tukevat liike-elämän palvelut, kuten erilaiset suunnittelu- ja insinööripalvelut.

Seutukunnista Turun ja Vakka-Suomen lisäksi esimerkiksi Loimaan seudulla on vahvaa osaamista ja kasvua teknologiateollisuuden tuotannossa ja alihankinnassa myös meriklusterin tarpeisiin. Loimaalla on sekä vahvaa perinteistä konepajateollisuutta, jolla on omia vientituotteita, että merkittäviä robotiikka- ja automaatioalan toimijoita. Salosta taas saattaa kehittyä Suomen johtava ”akkupääkaupunki” 2020-luvulla Valmet Automotiven vetäessä muitakin alan toimijoita puoleensa. Toisaalta monissa yrityksissä kansainvälisen suhdannetilanteen kasvanut epävarmuus on alkanut vähitellen heijastua toimintaan. Tästä esimerkkinä vaikkapa Uudenkaupungin autotehdas, jonka tuotantoa maailmantalouden käänteet ovat alkaneet heilutella.

Opetushallitus arvioi, että tulevaisuuden osaamistarpeita metallituotteiden-, koneiden- ja ajoneuvojen valmistuksessa (pdf) ovat mm:

• Etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta
• Innovaatio-osaaminen
• Robotiikkateknologian käyttötaidot
• Asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen
• Automaatioiden hallintaosaaminen
• Ihmisten ja osaamisen johtamis- ja valmentamistaidot
• Markkinointiosaaminen
• Tiedon hallintataidot
• Tiedon arviointitaidot
• Myyntiosaaminen
• Digitaalisen sisällön uudelleenjalostamis- ja integrointitaidot
• Reagointikyky
• Tiedon hallinta- ja analysointitaidot
• Ympäristöosaaminen
• Asiakaspalvelutaidot
• Liiketoimintaosaaminen
• Monikulttuurisuustaidot
• Työturvallisuusosaaminen
• Ryhmätyöskentelytaidot
• Diagnostiikka-, korjaus- ja huoltotoiminnan hallinta etäyhteyksillä