Lohkoketjut

Lohkoketjut

Lohkoketju on jaettu rekisteri, tietokanta, joka jaetaan laajalti verkossa. Jokainen merkintä tietokantaan saa luotettavuuden sitä kautta, että se on osa ketjun jatkumoa. Hajautettu tietorakenne taas tarkoittaa sitä, että lohkoketjua on hyvin vaikea tai mahdoton muokata, hakkeroida, ilman että sitä huomattaisiin.

Lohkoketjun tekniikassa toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti. Lohkoketju toteutetaan listana tai lokina transaktioista, joka jaetaan osallistujien kesken, jolloin sen voi todentaa monesta lähteestä ja koostaa sen perusteella tietokannan. Tekniikan ansiosta ketjun jäsenet voivat luottaa toisiinsa, vaikka he eivät tuntisi toisiaan.

Jokainen uusi lohko sisältää edeltävän lohkon tiivisteen. Jos lohkoketju on jostain kohdasta haarautunut kahdeksi niin voimaan jää se haara, jonka lohkojen yhteenlaskettu vaikeustaso on suurempi. Sen haaran lohkoja, joka ei jää voimaan, kutsutaan orpolohkoiksi. Jotta lohkoketjun historiaa voisi muuttaa, pitäisi ensin luoda uudelleen sekä se lohko, johon muutos tulee, että kaikki sen jälkeiset lohkot.

Maailmassa lohkoketjuverkostoja on syntynyt jo useita ainakin logistiikkaan, kauppaan, energiateollisuuteen sekä finanssimaailmaan. Lohkoketjuteknologiaa käytetään esimerkiksi kaupan rahoittamisessa, merikonttiliikenteessä sekä tuotteiden alkuperän varmistamisessa

Lähteet.

Wikipedia Lohkoketju