Covid-19 haastaa kansainvälisen merenkulun – UNCTADin katsaus meriklusterin tilanteesta

Covid-19 haastaa kansainvälisen merenkulun – UNCTADin katsaus meriklusterin tilanteesta

 KUVA: Source: UNCTAD calculations, based on the Review of Maritime Transport 2020.

Covid-19 on vaikuttanut kansainväliseen talouteen voimakkaasti. Olemme keskellä pandemiaa ja nopeasti muuttuvia tilanteita. Yksi alue, mille vaikutukset ovat kohdentuneet vahvasti on meriklusteri. Meriklusteri muodostuu useista toimialoista. Kysymyksessä ei ole vain yksi ala, vaan suuri määrä erilaisia ammatteja, jotka kuuluvat meriklusteriin. Kaikkia näitä erilaisia toimialoja korona on kohdannut omalla tavallaan.

UNCTAD julkaisee vuosittain katsauksen meriklusterin senhetkisestä tilanteesta. Vuoden 2020 raportti julkistettiin viime viikolla. Tällä kertaa tuo raportti käsittelee suurelta osin pandemian vaikutuksia kansainväliseen merenkulkuun. Covid-19 vaikutus kansainväliseen kauppaan ja kuljetustoimintaan on ollut valtava.

UNCTAD ennustaa kansainvälisten merikuljetusten volyymin laskevan 4,1 prosenttia vuonna 2020. Maailmantaloudelle on aiheutunut vakava kysynnän ja tarjonnan häiriö. Se johtuu maailmanlaajuisesta taloudellisesta epävarmuudesta, minkä  toimitusketjun häiriöt, kysynnän supistuminen ja pandemia ovat aiheuttaneet.

Vuosi 2019 ei sekään ollut kansainvälisessä kaupassa mikään huippuvuosi.  Jo silloin kiristyvät jännitteet kansainvälisessä kaupassa ja suuri poliittinen epävarmuus heikensi maailmantalouden kasvua. Tämän vuoden vaikeudet vain jatkavat tätä kehitystä.

Suomen ja erityisesti Varsinais-Suomen näkökulmasta risteilyliikenteen tulevaisuuden näkymät ovat tietenkin kiinnostavin alue meriklusterissa. Risteilyliikenteen tilanne on ollut kaikkein vaikein pandemian aikana. Rokotteen valmistuminen ja pandemian väistymien toivottavasti kuitenkin johtaa nopeaan palautumiseen risteilymarkkinoilla. Sitä varmasti toivotaan myös Meyer Turun telakalla, joka valmistaa aluksia risteilyliikenteeseen. Meyer Turku on joutunut päättämään työsuhteen 250 henkilöltä tänä syksynä. Elokuussa Meyer Turku onnistui sopimaan asiakkaidensa kanssa tilauskirjansa venyttämisestä ulottumaan vuoteen 2026. Tämä toivottavasti antaa telakalle riittävästi aikaa odottaa markkinoiden palautumista ennalleen.

Yksi suuri ongelma kuluneen vuoden aikana on ollut miehistön vaihto. Covid-19-taudin puhkeamiseen liittyvien rajoitusten vuoksi suuri määrä merenkulkijoita joutui jäämään työpaikoilleen pitkäksi aikaa. Työskentelyajat laivoilla ovat pidentyneet monissa tapauksissa liikaa eikä miehistöä olla pystytty vaihtamaan lainkaan. Pidentyneet työskentelyajat lisäävät riskiä onnettomuuksille. Väsynyt miehistö on aina riski aluksella. Mikäli onnettomuuksia tapahtuu riski laajenee nopeasti taloudelliseksi. Lasteja menetetään, aluksiakin kenties. Näin inhimilliset ongelmat muuttuvat nopeasti taloudellisiksi menetyksiksi.

Lisätietoja oheisten linkkien kautta:

UNCTAD- raportti

Navigatormagazine-artikkeli 1

Navigatormagazine-artikkeli 2

Navigatormagazine-artikkeli 3

Navigatormagazine-artikkeli 4

Ylen uutiskatsaus

Lisätiedot:

Eija Velin, koulutuspäällikkö, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus