Investoinnit Suomen satamiin kasvussa – useita digitalisaatiohankkeita käynnistymässä

Investoinnit Suomen satamiin kasvussa – useita digitalisaatiohankkeita käynnistymässä

Kuva: Turun yliopisto

Suomen satamat panostavat vahvasti toimintansa kehittämiseen vuosina 2021–2025. Suunniteltujen investointien kokonaismäärä on kyselyn perusteella yli miljardi euroa, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin vuosina 2016–2020 toteutetut investoinnit. Osa satamista on myös ryhtymässä rakentamaan digitaalisia valmiuksia vuosina 2021-2025. Ajanjaksolle 2021–2025 kohdistuvien investointien ennakoitu kokonaismäärä on 1,026 miljardia euroa.

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus on laatinut investointiselvityksen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin teettämänä. Luvut perustuvat satamanpitäjille ja satamaoperointiyrityksille suunnattuun kyselyyn. Vastaavat tiedot on koottu säännöllisesti viiden vuoden välein vuodesta 1980 alkaen. Satamien osalta vastausprosentti oli 85 ja satamaoperaattorien osalta 69.

Selvitys on julkaistu Traficomin julkaisusarjassa (1/2021).

Lisätiedot

Erikoistutkija
Tapio Karvonen
Turun yliopistonMerenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
etunimi.sukunimi@utu.fi
+358 40 779 9482