Lounais-Suomen meri- ja teknologiakoulutusfoorumi mukana muutoksessa

Lounais-Suomen meri- ja teknologiakoulutusfoorumi mukana muutoksessa

Kuva: Varsinais-Suomen liitto

Lounais-Suomen merellinen ja valmistava teollisuus on ajasta toiseen erilaisten haasteen äärellä. Toisinaan vallitsee positiivinen rakennekasvu, toisinaan näkymät ovat epävarmemmat, kuten nyt pandemian vaikutuksesta. Kuitenkin koko ajan tarvitaan osaajia, ja kysymys kuuluu, mistä löytää uutta osaamista ja työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa?

Lounais-Suomen Meri- ja teknologiakoulutusfoorumin tavoitteena on auttaa yrityksiä ratkaisemaan rekrytointeihin ja koulutuksiin liittyviä haasteita sekä lisätä alan koulutusten vetovoimaisuutta. Foorumi vahvistaa omalla toiminnallaan meri- ja valmistavan teollisuuden kilpailukykyä tuottamalla uusia koulutusratkaisuja yritysten erilaisiin tarpeisiin.

Foorumi kokoaa laajasti kaikki Lounais-Suomen koulutustoimijat toiselta asteelta korkeakouluihin. Näin viestin vieminen yritysten suunnalta koko alueelle on mahdollista yhden luukun periaatteen mukaisesti. Sama yhden luukun -malli toimii myös valtakunnallisesti: meri- ja teknologiakoulutusfoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön alueellinen yhteistyökumppani. Ministeriön ylijohtaja Mika Tammilehdon sanoin: ”Lounais-Suomen Meri- ja teknologiakoulutusfoorumi on ainutlaatuinen ja merkittävä tekijä, joka kokoaa kaikki koulutuksenjärjestäjät saman pöydän ääreen ja edistää alueellisesti yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä. Foorumilla on kansallisesti tärkeä rooli alan osaamisen kehittämisessä muuttuvissa tilanteissa.”

Meri- ja teknologiakoulutusfoorumi kokoontuu kolme-neljä kertaa vuodessa. Tapaamisissa jaetaan oman alueen koulutukseen ja työllisyyteen liittyviä tilannetietoja, haasteita ja onnistumisia. Lisäksi tapaamisissa kuullaan laajemmin alan asiantuntijoita liittyen alueen yrityksien työ- ja koulutustarpeisiin, uusien teknologioiden mahdollisuuksiin ja tulevaisuuden näkymiin. Ennakointi on vahvasti mukana, kun suunnitellaan tulevia koulutuksia sekä yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Ennakointi on se työväline, jolla voidaan varmistaa oikeanlaiset osaajat myös tulevaisuudessa.

Tärkeää on, että koulutus on ajassa mukana ja erityisesti tämä tarve on tekniikan aloilla, jossa muutos on todella nopeaa. Teknologiateollisuus ry:n Varsinais-Suomen aluetoiminnan johtaja Teppo Virta on todennut tästä muutoksesta ja joustavuudesta: ”Tulevaisuuden osaamistarpeet eivät tunne koulutusalojen tiukkoja rajoja. Eri alojen rajapinnoissa oleville osaajille, kuten konetekniikan ja ICT-teknologioiden ymmärtäjille, on kysyntää. Tässä koko koulutusjärjestelmämme kohtaa haasteen – turhat siilot on rikottava myös oppilaitoksissa. Myös eri oppilaitosten ja eri koulutusasteiden kesken tarvitaan vuoropuhelua. Askeleita tähän suuntaan on jo otettu – erittäin onnistuneesti.” Meri- ja teknologiakoulutusfoorumi on näitä askeleita ottanut ja jatkaa valitsemallaan tiellä myös tulevana vuonna.

Lisätiedot:

Anu Parantainen
Kehittämispäällikkö
Turun kaupunki, konsernihallinto
Kehittämispalvelut
Yliopistonkatu 27, 20100 Turku
p. 044 907 3475
anu.parantainen@turku.fi
www.turku.fi/opetus