Osaajia puuttuu – mistä ratkaisu?

Osaajia puuttuu – mistä ratkaisu?

Kun osaavaa työvoimaa ei ole saatavilla, puhutaan osaajapulasta. Siitä kärsii tälläkin hetkellä jopa puolet suomalaisista yrityksistä, kertoo Keskuskauppakamarin juuri valmistunut (2/2021) kysely.  Osaamisvajeesta puhutaan, kun osaamisen puute näyttää jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen. Sekin on kyselyn mukaan vakava ongelma, sillä yrityksistä noin 55 % arvioi, että tulevaisuudessa heidän rekrytointitarpeensa kasvaa.

Kauppakamareiden kyselyssä on mietitty myös ratkaisuja. Kyselyn päätelmissä painotetaan, että olemassa olevan osaamisvajeen umpeen kurominen vaatii yhteiskunnalta merkittäviä uusia panostuksia. Nopein ratkaisu osaajapulan lievittämiseen on osaamisperusteisen maahanmuuton lisääminen, mutta se yksin ei riitä. Myös koulutukseen liittyvää sääntelyä on purettava ja annettava järjestelmän ohjautua vahvemmin työ- ja elinkeinoelämän tarpeen mukaan.

Alla on muutamia nostoja kyselystä. Ratkaisuja osaamisvajeeseen -julkaisun voit lukea kokonaisuudessaan täältä:

https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2021/02/Ratkaisuja-osaamisvajeeseen_web.pdf

Osaamisvaje tarkoittaa käytännössä sitä, että tarjolla oleva osaaminen (ja osaa­jat) eivät kohtaa työnantajien osaamistarpeen kanssa tällä hetkellä tai tulevaisuudessa. Kauppakamarin kyselyyn vastasi noin 1 100 yritysedustajaa.

Eniten puuttuu tekniikan, tietojenkäsittelyn, kaupan ja hallinnon osaajia

Kauppakamareiden jäsenyrityskyselyiden mukaan koronapandemia on vaikuttanut osaajapulaan isossa kuvassa vain vähän. Vuoden 2020 alussa 62,7 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti, että heillä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Saman vuoden syksyllä vastaava luku oli edelleen 51,8 prosenttia. Tämä korostaa sitä, että koronapandemian vaikutukset yritysten toimintaan ovat hyvin erilaisia eri toimialoilla ja myös osittain maantieteellisesti.

Kun tarkastelua tehdään aloittain, painottuu osaajien tarve erityisesti kolmelle eri koulutusalalle:

 1. tekniikan alat
 2. tietojenkäsittely ja tietoliikenne
 3. kauppa, hallinto ja oikeustie­teet.

Kauppakamareiden jäsenkyselyssä siteerataan myös OPH:n Ennakointifoorumin 2017–2020 tuloksia.

Monta ratkaisua osaajapulaan

Töille tarvitaan tekijöitä jatkossakin. Kauppakamareiden pohdinnassa osaajapulaan mietitään useita erilaisia ja toisiaan täydentäviä ratkaisuja. Vahvana viestinä on, että osaajapulasta ei saa tulla pullonkaulaa tulevaisuudessa. Yritysten menestyminen ja kasvu takkuaa, jos tarvittavia osaajia ei saada palkattua.

Ratkaisuja perustellaan tarkasti kyselyssä, ja taustaa onkin hyvä lukea sieltä. Tässä luetteloa ratkaisuista:

 • Kasvatetaan osaamiseen perustuvaa maahanmuuttoa.
 • Yritykset panostavat vahvasti oman henkilöstönsä osaamiseen ja tuleviin osaamistarpeisiin
 • Osaaminen on osa yritysten liiketoimintastrategiaa ja uudistumista
 • Ennakoinnin kehittämistä erityisesti 5–8 vuoden aikajänteellä vahvistetaan
 • Koulutusta suunnataan vastaamaan osaamistarpeisiin
 • Perustaidot opetetaan selkeäksi tukijalaksi
 • Koulutusmäärät mitoitetaan oikein
 • Oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä lisätään ja vahvistetaan
 • Ammatilliset oppilaitokset siirtyvät osakeyhtiömuotoisiksi
 • Oppisopimuskoulutusta uudistetaan
 • Englanninkielisten tutkintojen osuutta vahvistetaan
 • Rakennetaan lisää tutkintoa lyhyempiä osaamiskokonaisuuksia, myös korkeakoulujen lyhyttutkintoja
 • Koulutuksen sääntelyä puretaan
 • Rakennetaan muunto- ja täydennyskoulutuksia joustaviksi toteutuksiksi
 • Osaamisen kehittämisen palveluista tehdään digitaalisia
 • Koulutussetelit otetaan käyttöön
 • Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet tehdään tutuiksi yrityksille.

 

Alla kuvio yritysten rekrytointitarpeesta 2–3 vuoden aikajänteellä:

 

Lisätietoa:

Keskuskauppakamari

Mikko Valtonen
Johtava asiantuntija, osaaminen, työelämä ja maahanmuutto
mikko.valtonen@chamber.fi