Osaamisen avaimia ja kulmakiviä-webinaari 25.3. 2022

Osaamisen avaimia ja kulmakiviä-webinaari 25.3. 2022

Kuva, Sewon/AMK

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia ja maakunnan yhtyeistyöryhmän koulutusjaosto järjestivät webinaarin tulevaisuuden osaamisista ja osaamisen profiloinnin tarpeista ja mahdollisuuksista osana ennakointityötä. Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä.

Tilaisuuden yhteenveto

Ennakointi tuottaa parhaimmillaan merkittävää kilpailuetua sille yhteisölle taikka yritykselle, jotka systemaattisesti ennakointia tekevät.

Koulutus, työelämä, talous ja yhteiskunta sekä koko globaali yhteisö elää murroskautta esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon mutta myös teknologian ja talouden suhteen, ja näin ihmisen ratkaisut vaikuttavat merkittävästi tulevaisuuden muovautumiseen. Ihmisen rooli on huomattavasti suurempi tässä suhteessa kuin aiemmin historiassa (”ihminen on nyt pomo”). Eri osaamisten joukossa korostuu näin yhä enemmän eräänlainen suhtautumisperusteisuus, joka huomioi laajasti erilaisia osaamisia ja samalla myös yleistä sivistyneisyyttä (Osaaminen sivistyksellisenä asiana). Se miten suhtaudumme asioihin voi ratkaista koko ihmiskunnan ja planeetan kohtalon.

Merkittävänä yksittäisenä osaamisen osa-alueena, joka koskettaa yhä enemmän kaikkia aloja, on digitalisaation eri muodot.

Osaamisen jakaminen ja käytännössä osaamisten kierrättäminen työpaikalta toiselle nousi tärkeänä käytännön asiana myös esille pohdittaessa yleisesti osaamisen tason ja kehittämisen eri muotoja. Myös oppimisympäristöt ja ilmapiiri ovat ratkaisevassa asemassa siinä, millä tavoilla ja asenteilla asioita omaksutaan.  Käytännön työelämässä alati yhä moniulotteisemmaksi käyvä toimintaympäristö vaatii sekä koulutukselta että työn toteuttamiselta ja johtamiselta myös yhä enemmän. Niinpä erilaiset projektien hallintataidot ja ylipäänsä johtamisen eri tavat ja tasot ovat yhä tärkeämpiä.

Tilaisuuden tallenne löytyy TÄÄLTÄ.

Tilaisuuden esitykset:

Vesa Taatila/TurkuAMK esitys

Arto.O. Salonen/Itä-Suomen yliopisto esitys

Kai Schleutker/TurkuAMK esitys

Taru Konst/TurkuAMK esitys

Vihtori Suominen/OPH esitys

Alakohtaiset esimerkit kompetensseista:

Vesa Eskonen/Meyer Turku O

Terhi Tevameri/TE-toimisto

Lisätiedot:

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija | Specialplanerare
+358 407760310
Varsinais-Suomen liitto | Egentliga Finlands förbund
www.varsinais-suomi.fi