Matkailu

Matkailuala Varsinais-Suomessa

Matkailuala on merkittävä toimiala Varsinais-Suomessa sekä talouden että työllisyyden näkökulmasta. Maakunnan kokonaismatkailutulo oli 1547 miljoonaa euroa vuonna 2018. Kasvua edellisestä vuodesta 3,2%.  Ala työllistää Varsinais-Suomessa suoraan noin 5100 henkilöä. Kun otetaan huomioon välilliset työllisyysvaikutukset esimerkiksi muualla palvelusektorilla, niin työllisten määrä nousee lähes 7500:aan.

Yöpymisiä Varsinais-Suomessa oli vuonna 2018 yhteensä 1 220 911 kappaletta. Eniten matkailijoita Varsinais-Suomeen tuli Ruotsista ja Saksasta (n. 30 000). Seuraavaksi eniten matkailijoita tuli Venäjältä ja Virosta (n.15000). Yöpymisistä  70% prosenttia oli vapaa-aikaan liittyviä. Yöpymisistä 41% osui kesäaikaan välille kesä-elokuu.

Turun lentokenttä on ollut viime vuosina vahvassa kasvussa, kun uusia reittejä on avattu eri puolille Eurooppaa. Kasvua vuodessa lähes viidenneksen. Turun satama on niin ikään merkittävä matkustajareitti, josta tehdään kuukaudessa noin 330 000 matkaa.

Opetushallitus arvioi, että tulevaisuuden osaamistarpeita matkailualalla (pdf) ovat muun muassa

• Artesaani- ja elämysosaaminen
• Asiakaspalvelutaidot
• Digitaalisen sisällön uudelleenjalostamis- ja integrointitaidot
• Digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot
• Digitaalisten työkalujen soveltamiskyky
• Innovaatio-osaaminen
• Kriittiset ajattelutaidot
• Monikulttuurisuustaidot
• Muutososaaminen
• Myyntiosaaminen
• Tiedon arviointitaidot
• Tiedon suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito
• Työkykyisyystaidot, oman elämän hallinta
• Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot