Teknologiateollisuuden vaikeimmat ajat takana, tällä hetkellä pulaa komponenteista ja logistiikasta

Teknologiateollisuuden vaikeimmat ajat takana, tällä hetkellä pulaa komponenteista ja logistiikasta

Teknologiateollisuuden kysyntä on ollut vahvaa alkuvuonna, mutta koronariskit ovat yhä olemassa. Vaikka tilauksia on tullut olosuhteisiin nähden hyvin, kyse ei kuitenkaan ole vielä radikaalista käänteestä parempaan vaan pikemminkin paluusta koronaa edeltävälle tasolle niin tilauksissa kuin tuotannossa.

Tiedot selviävät Teknologiateollisuus ry:n huhti-toukokuun vaihteessa julkaiseman tilauskanta- ja henkilöstötiedustelun sekä koronapulssikyselyn perusteella. Kyselyyn vastasi 449 alan yritystä kautta Suomen.

Yllä oleva kuva on kyselyn powerpoint-esityksestä, kaikki diat näet tästä: koronapulssi-29.4.2021

Tuloksista käy ilmi, että heikko kysyntä vaivaa entistä pienempää joukkoa yrityksiä. Myös lomautuksia tai irtisanomisia ennakoi entistä harvempi yritys. Teknologiayritysten palveluksessa Suomessa oli maaliskuun lopussa vajaat 310 000 henkilöä eli 1 200 henkeä enemmän kuin viime vuoden lopussa. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli maaliskuun lopussa noin 10 000 henkilöä.

Epävarmuutta ja pulaa raaka-aineista

Yritysten pidemmän aikavälin odotukset kertovat vielä epävarmuudesta. Edelleen lähes joka neljäs teknologiayritys arvioi liikevaihtonsa supistuvan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna.

Tilauskannan arvo oli 3/2021 lopussa 4 prosenttia pienempi kuin 12/2020 lopussa, mutta 5 prosenttia suurempi kuin viime vuoden maaliskuussa 3/2020. Telakoiden osuus tilauskannan kokonaisarvosta on edelleen poikkeuksellisen suuri.

Patoutunut kysyntä on alkanut purkaantua, ja paikoin kysyntä on jopa ylittänyt tarjonnan. Tämä vaikeuttaa parhaillaankin komponenttien, välituotteiden, raaka-aineiden ja logistiikan saatavuutta.

 

 

Lähde ja myös aiemmat kyselyt: https://teknologiateollisuus.fi/fi/talous-ja-toimiala/talousnakymat

Koonnut: Anneli Frantti

anneli.frantti@novida.fi