ruotsinlaiva-ruissalon-kansanpuistossa_kuva-sanna-moisala-550x500

Meriklusteri, matkailu, kauppa, rakennusala… Kymmenen merkittävää alaa esitteli ennakointinäkymiä Varsinais-Suomessa

Meriklusteri, matkailu, kauppa, rakennusala… Kymmenen merkittävää alaa esitteli ennakointinäkymiä Varsinais-Suomessa

Kuva: Sanna Moisala

Talouden suuret kehityslinjat, kuten digitalisoituminen, automatisaatio ja datan merkitys, jatkavat voimistumistaan koronan jälkeenkin, mutta eri alojen ennakointinäkymissä on omat painotuksensa ja erityispiirteensä. Varsinais-Suomessa positiivisia näkymiä on lääke- ja terveysteknologiassa, kotimaan matkailussa, osin ICT:ssä ja rakentamisessa sekä kaupan alalla erityisesti ruokakaupassa. Epävarmuutta sen sijaan on meriklusterissa, kuljetusalalla, majoitus- ja ravitsemusalalla, tapahtuma-alalla sekä sosiaali- ja terveyssektorilla, koostaa johtaja Juha Kaskinen, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Kaskinen avasi kesäkuun alussa järjestetyn Varsinais-Suomen Ennakointifoorumin, jossa kymmenen eri alan ennakointityöryhmät esittelivät kevään 2021 aikana työstämiään alan ilmiöitä ja näkymiä. Työryhmiin on osallistunut oppilaitosten, työvoimahallinnon ja ELY-keskuksen edustajia, ja näkemyksiä on sparrattu yhdessä yritysten kanssa. Työ jatkuu syksyllä skenaarioiden laadintatyöllä, josta puolestaan jatketaan osaamisprofilointiin. Tästä lisää syksyllä.

Lue lisää linkkien alta: Mikä ala sinua kiinnostaa? Mitä logistiikan ja meriklusterin työryhmät sanovat osaamispulasta? Tarvitaanko rakennusalalla digioikkaa, vai hoituuko asia askeleittain? Miten sote- ja terveysala kommentoi alan veto- ja pitovoimaa? Mikä on kulttuurin, taiteen ja luovien alojen merkitys ja arvo? Jokaisessa artikkelissa on liitteenä myös kesäkuun Ennakointifoorumissa nähty lyhyt diaesitys.

Kauppa https://ennakointiakatemia.fi/tyoryhmat/kauppa/

Logistiikka https://ennakointiakatemia.fi/uutiset/logistiikka/

Luovat alat https://ennakointiakatemia.fi/tyoryhmat/luovat-alat/

Lääkekehitys ja terveysteknologia https://ennakointiakatemia.fi/tyoryhmat/laakekehitys-ja-terveysteknologia/

Matkailu https://ennakointiakatemia.fi/tyoryhmat/matkailu/

Meriklusteri ja valmistava teknologiateollisuus

https://ennakointiakatemia.fi/tyoryhmat/meri-ja-valmistava-teknologiateollisuus/  (2 esitystä)

Rakennus- ja kiinteistöala https://ennakointiakatemia.fi/tyoryhmat/rakennus-ja-kiinteistoala/

Ruokaketju https://ennakointiakatemia.fi/tyoryhmat/ruokaketju/

Sote- ja hyvinvointiala https://ennakointiakatemia.fi/tyoryhmat/sote-ja-hyvinvointi/

Kuva: Turun AMK
Rahdin pakkausta Turun satamassa. Kuva Esko Keski-Oja

Ilmiöinä korona ja Kiina

Kaskinen muistutti avauspuheenvuorossaan, että korona määrittää toimintaamme jatkossakin ja vaikuttaa kaikkiin aloihin. Meille jää ylläpidettäväksi jatkuva rokotevalmius ja lisäksi joudumme seuraamaan rokotusten tehoa, laajuutta ja kattavuutta.

– Koronan uudet aallot syksystä 2020 pitkittivät talouden nopeaa elpymistä. Maailman talouden epävakaus saattaa vaikuttaa myös Suomen markkinoihin ja vientiin kielteisesti, vaikka kasvuennusteita esitetäänkin.

Kaikkia aloja koskee myös Kiinan roolin ja aseman voimistuminen maailmantaloudessa. Kiina jatkaa vaikutusvaltansa kasvattamista suorin ja epäsuorin keinoin.

Yhtenä Suomen tulevaisuuden mahdollisuutena Kaskinen näkee vihreän siirtymän ja bio- ja kiertotalouden kehittämisen. EU:n elvytyspaketti tuo tähän lyhyen aikavälin piristystä.

– Uudenlaisten innovaatioiden tarve on voimakas, mutta resurssit ovat rajalliset.

Osaamisen vahvistaminen ja jatkuvan oppimisen kehittäminen on tämän vuosikymmen suuri alueellinen ja kansallinen haaste.

– Osaamistarpeissa korostuvat sekä monialaisuus, kyky soveltaa osaamista, turvallisuuteen (laajasti ymmärrettynä) liittyvät tekijät sekä palvelumuotoilu ja ympäristöosaaminen.

– Meidän on huolehdittava sekä nykyisistä asukkaista että vastikään muuttaneista. Lisäksi on houkuteltava koko ajan lisää osaajia. Kilpailu kaupunkien ja alueiden kesken on kovaa.

Esitys kokonaan: Johtaja Juha Kaskisen (TY) esitys 10.6.