Ennakointifoorumi 8.6: Ennakoinnissa tapahtuu – skenaarioista osaamisprofiileihin

Ennakointifoorumi 8.6: Ennakoinnissa tapahtuu – skenaarioista osaamisprofiileihin

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia järjesti  keskiviikkona 8.6. vuosittaisen ennakointifoorumin. Tilaisuuden otsikkona oli ”Ennakoinnissa tapahtuu – skenaarioista osaamisprofiileihin”, ja se tavoitti noin sadan hengen verran kuulijoita sekä etänä että lähitilaisuudessa. Kuulimme keskeisistä ennakoinnin ja erityisesti osaamisen ennakoinnin saralla tapahtuvista asioista ja kehityskuluista niin kansallisella kuin maakunnallisellakin tasolla.

Kuvat: Esa Högblom, Anneli Frantti, Pixabay

Tilaisuudessa kuultiin kooste Valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta ja saatiin tietoa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen JOTPAn ajankohtaisista asioista. Lisäksi esiteltiin, mitä tapahtuu keskeisissä maakunnallisissa ennakointiin eri tavoin liittyvissä hankkeissa. Iltapäivän mittaan myös Ennakointiakatemian työryhmät kertoivat työnsä tuloksista mm. skenaariotyön ja osaamisen profiloinnin näkökulmasta. Lopuksi oppilaitosten johtohenkilöistä ja sidosryhmien edustajista koostunut paneelikeskustelu pohti ennakointityön tuloksia ja sen onnistumista.

Katso tilaisuuden ohjelma.

Ennakointifoorumin esitykset ovat katsottavissa alta:

Ajankohtaista ennakoinnista kansalliselta tasolta

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko – Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen (Tulossa)
– Pääsihteeri Jaana Tapanainen-Thiess, valtioneuvoston kanslia

JOTPA ennakoi – ajatuksia alue-ennakointiyhteistyön kehittämiseen
Kehittämispäällikkö Samuli Leveälahti, Jatkuva oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Ajankohtaiset Sitran osaamisen tulevaisuustyöstä
– Projektijohtaja Helena Mustikainen SITRA

Ajankohtaista ennakoinnista Varsinais-Suomesta / tietoiskuja

Koulutustarvearviot 2030 – paljonko osaajia tarvitaan?
-Turun tutkimus- ja ennakointipalvelu, Juha Pusila

Miten tiedonlouhinta tukee ennakointia?
– Projektipäällikkö Anneli Frantti, Älykäs ennakointi -hanke

Ennakoinnin palvelualusta ja tulevaisuustislaamo – yritystason ennakointi ja tulevaisuustyö
– Kehittämispäällikkö Keijo Koskinen, Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus

Muutoskyvykäs yritys -hanke
– Projektipäällikkö Heli Trapp, Turun yliopisto

Innotutka -hanke ja yrittäjien innovaatiot
– Yliopettaja, Tutkimusryhmän vetäjä Sari Asteljoki, Turun ammattikorkeakoulu
– Lehtori Marita Nummi-Wikström Turun ammattikorkeakoulu

OPEKOI opettajien ennakointiosaaminen vahvistuu
– Erityisasiantuntija Mauri Kantola, Turun ammattikorkeakoulu

Ennakointiakatemian työryhmien esitykset (skenaariot ja profiilit)

Paneeli evästi työryhmien ennakoinnin jatkoa

Tilaisuuden lopuksi kokoontunut paneeli kiitteli Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian työryhmien ansiokkaita töitä ja hyvää ennakoinnin otetta. Paneelissa todettiin Ennakointiakatemian työn edustavan valtakunnallisestikin edelläkävijyyttä. Ennakointiverkostosta on muodostunut varsin lyhyessä ajassa toimiva ekosysteemi.

– Me Varsinais-Suomessa olemme Ennakointiakatemian työn myötä valtakunnallisesti etunojassa ennakoinnissa. Esimerkiksi Jotpa-työhön olemme jo tehneet taustoituksia, ja meillä on siihen paljon annettavaa. Työryhmien ja ennakoinnin jatkamisen kannalta on keskeistä, miten jatkossa työstämme tätä nyt jo saatua tietoa, sanoi Raision seudun koulutuskuntayhtymän johtava rehtori Maria Taipale.

– Ennakointi tuo toimijoille näköaloja, jonka jälkeen voidaan lähteä tekemään analyysejä ja tulkintoja. On olennaista, että tuomme asioita esille eri tilaisuuksissa erityisesti yritysten kanssa ja sanoitamme ennakointityötä tunnetuksi. Uskon, että se myös onnistuu, hän jatkoi.

Jalkauttamisen tarvetta korosti myös Kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymästä.

– On hyvä priorisoida asioita. Meidän olisi hyvä saada ammatilliset ja ammattikorkeakoulujen opettajat laajasti ennakointityöhön mukaan. Miten ennakoinnin tulokset siirtyvät opetukseen ja miten työpaikoille? Jalkauttaminen tuntuisi olevan vielä tekemättä.

Ammattiliittojen edustajat olivat samoin valmiita laajentamaan keskustelua.

– Työryhmien ennakointituloksista tarvittaisiin vielä selkeät tiivistykset, ja tämän jälkeen keskusteluun voisi kytkeä laajemman joukon mukaan. Olisi myös pohdittava, tarvitaanko tiukkaa toimialajakoa. Ryhmien töissä tuli esiin olennaisia tulevaisuuden osaamisia, joista monet ovat hyvin geneerisiä. Esimerkiksi sote voisi sopia monin osin myös teknologiateollisuudelle, sanoi Teknologiateollisuuden aluepäällikkö Teppo Virta.

SAK:n Alue- ja järjestöasiantuntija Ville Roslakka lisäsi, että myös työntekijäliittojen kommentointia ja asiantuntemusta olisi hyvä työryhmissä hyödyntää.

Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini lähti haastamaan työryhmiä viestintuojiksi. Hän ehdotti, että jokainen toimialakohtainen työryhmä toisi keskeisimmät viestit kasvuskenaarioistaan ammattikorkeakoulun strategiatyössä huomioitavaksi.

Digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjät ry:stä muistutti, että ennakointi on myös tilannekuvan luomista tästä hetkestä, ja se puolestaan on yritysten kanssa keskusteltaessa olennaista.

– Ajankohtaisuus voi auttaa sitouttamaan kiireisiä yrityksiä ja yhtä lailla opetushenkilöstöä. Ennakoinnissa tärkeää ei aina ole tulos, vaan myös prosessi. Yhteisen keskustelun ja keskustelufoorumien rakentaminen toimii hyvin sitouttamisen välineenä.

Näiden lisäksi keskustelussa pohdittiin mm. ennakointityön kohdentamista maakunnallisesti tärkeille aloille ja alakohtaisten erityistarpeiden huomioimista, geneeristen ja alaspesifien osaamisten vahvempaa erittelyä, poikkialaisten näkökulmien huomioimista sekä alueellista eriyttämistä. Varsinais-Suomi jakautuu elinkeinomielessä erityyppisiin alueisiin (seutukuntiin) ja tämä olisi hyvä huomioida ennakointityössä. Eri koulutusasteiden ja oppilaitosten henkilökunnan välinen dialogi nähtiin myös tärkeänä.

Lisätiedot:

Esa Högblom
Erikoissuunnittelija | Specialplanerare
+358 407760310
Varsinais-Suomen liitto | Egentliga Finlands förbund
www.varsinais-suomi.fi